Document

Zorgzame buurten

Wat is het?

Dit inspiratiekader voor zorgzame buurten in Vlaanderen en Brussel kwam tot stand op basis van visieteksten, cahiers, studiewerk van en gedachtewisselingen met universiteiten, hogescholen, kenniscentra en middenveldorganisaties.

Met dit inspiratiekader worden niet alleen enkele definities maar ook de visie op zorgzame buurten scherp gesteld. Daarnaast wordt een leidraad aangereikt: hoe maak je in de praktijk werk van een zorgzame buurt?

EEN ZORGZAME BUURT OMVAT DRIE PIJLERS: 

  • participatie van de buurt en inclusie
  • het verbinden van informele en formele zorg
  • intersectorale samenwerking tussen welzijns- en zorgpartners en partners uit andere domeinen in een netwerk dat gericht is op preventie, gezondheidsbevordering en het verlenen van integrale zorg en ondersteuning met een focus op levenskwaliteit. 

Een zorgzame buurt gaat met deze drie pijlers aan de slag door in te zetten op analyse, evaluatie, impactopvolging en beleidsadvisering. 

Hoe je dit doet, werd uitgewerkt in een leidraad van acht bouwstenen van een zorgzame buurt.

Tot slot krijg je ook inspirerende praktijkvoorbeelden mee.

Auteur

Vlaamse Overheid, Departement Zorg

Jaar van publicatie

2022
Ook interessant