Document

Overkoepelende lessen en ervaringen uit de pioniersprojecten inclusieve kinderopvang

Wat is het?

Wat leren we na twee jaar verkennen van samenwerking tussen MFC’s en vergunde kinderopvang binnen de PINKO’s? 

Waarom is het belangrijk

Eind 2018 werd de oproep1 gelanceerd voor projecten “Pionieren in Inclusieve Kinderopvang” ofwel afgekort PINKO. De focus was nagaan op welke manier kwaliteitsvolle kinderopvang kan inspelen op de specifieke noden van elk kind en indien nodig hiervoor samenwerkt met een handicapspecifieke dienst. De pioniers zochten uit op welke manier er meer kinderen met hogere zorgnoden inclusief kunnen worden opgevangen. Ouders krijgen zo meer keuzemogelijkheden voor de opvang van hun kind, ook wanneer het kind door zijn of haar ondersteuningsbehoeften meer specifieke kennis of intensieve ondersteuning nodig heeft. 

Dertien samenwerkingsverbanden, onder de noemer PINKO, gingen in 2019 van start voor twee jaar. Omwille van het innovatieve karakter van de pionierstrajecten, werd er een begeleidingstraject opgezet door Kind en Gezin en het VAPH. Hierbij met bijzondere aandacht voor het uitwisselen van ervaring, het documenteren van het proces en het in kaart brengen van werkzame elementen en eventuele drempels.

Auteur

Kind en Gezin

Jaar van publicatie

2022
Ook interessant