Document

Epidemiologisch rapport 2021

Wat is het?

Dit rapport heeft in de eerste plaats als doel een overzicht te bieden van de meest recente, wetenschappelijke epidemiologische gegevens in Vlaanderen ten aanzien van geestelijke gezondheidsproblemen, in het bijzonder van suïcide en suïcidaal gedrag. Om hiervan een volledig beeld te krijgen, worden de Vlaamse cijfers (waar mogelijk) in een nationale en internationale context geplaatst. Dit rapport baseert zich hierbij op epidemiologische gegevens die verkregen werden middels erkende informatiesystemen binnen Vlaanderen, maar ook andere betrouwbare gegevensbronnen (zowel nationaal als internationaal) werden aangewend.

Hoe gebruiken

Dit epidemiologisch rapport wordt jaarlijks geüpdatet. De meest actuele cijfers met betrekking tot suïcide en suïcidepogingen kunnen gevonden worden op de website Zelfmoord1813.be. Voor nieuws kan VLESP worden gevolgd via Twitter.

Auteur

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)

Jaar van publicatie

2022
Ook interessant