Document

Een kinderrechten perspectief op het belang van het kind in de jeugdhulp

Wat is het?

Aanbevelingen voor het beleid.

Het doel van dit beleidsadvies is om de leerlessen van een jaar focuswerking te bundelen. KeKi werpt vanuit een kinderrechtenperspectief een blik op enkele fundamentele uitdagingen voor het beleid over het belang van het kind in de jeugdhulp. Dit beleidsadvies kan een motivatie zijn tot verdere dialoog over het belang van het kind in de jeugdhulp.

De aanbevelingen in een notendop

  • Aanbeveling 1: Maak van het belang van het kind een prioriteit in beleid
  • Aanbeveling 2: Grijp het belang van het kind vast over beleidsstructuren heen
  • Aanbeveling 3: Zet in op capacity-building rond het belang van het kind
  • Aanbeveling 4: Ondersteun de integratie van het belang van het kind in de pedagogische visie en praktische werkkaders binnen de jeugdhulp
  • Aanbeveling 5: Geef meer ruimte aan participatie van kinderen en jongeren
  • Aanbeveling 6: Geef jeugdhulpverleners voldoende discretionaire beslissingsruimte
  • Aanbeveling 7: Gebruik registraties op een doordachte manier

Auteur

Kenniscentrum Kinderrechten

Jaar van publicatie

2024
Ook interessant