Document

Bewuster omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen

Wat is het?

Dit reflectie-instrument is samengesteld door SAM, steunpunt Mens en Samenleving en het Vlaams Platform Vrijheidsbeperkende Maatregelen.

Waarom is het belangrijk

Werken aan een bewuster beleid rond vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) binnen je organisatie is een gezamenlijk proces. Dat doe je dus niet in je eentje. Dat doe je samen met andere collega’s. Zowel directie als stafmedewerkers, zorgverleners en andere collega’s op de werkvloer stappen best mee in dit proces. Dit is een proces van bewustwording en bewustmaking, van kritische zelfreflectie en wellicht ook van een andere manier van werken in je organisatie. Dit reflectie-instrument helpt jou, je collega’s en je organisatie om samen zo’n proces te doorlopen.

Hoe gebruiken

Met dit instrument bieden wij geen kant-en-klare oplossingen voor allerlei vragen. Wij streven ook geen volledigheid na. Dit is in eerste instantie een tool die je helpt om op een gestructureerde manier met je collega’s na te denken over deze materie. Hij reikt je een aantal handvatten en kapstokken aan om het resultaat van dit denkproces te vertalen naar concrete afspraken en procedures binnen je organisatie.

Auteur

SAM vzw

Jaar van publicatie

2020

Thema's

Agressie
Downloads  (1)
Ook interessant