Brochure

Met één hand kun je niet klappen!

Wat is het?

Met één hand kun je niet klappen. Een bijna universele waarheid die ook blijkt te gelden voor de jeugdvoorzieningen in Nederland: de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en de organisaties voor Jeugdzorg. De samenwerking tussen deze voorzieningen vormt het onderwerp van deze brochure.

  • Eerst wordt beschreven waarom migrantenjongeren en hun ouders de weg naar de jeugdvoorzieningen maar moeizaam kunnen vinden, welke drempels er voor hen liggen en welke factoren daarbij een rol spelen.
  • Vervolgens kijken de auteurs wat samenwerking met migrantenorganisaties in die situatie kan veranderen.
  • En tot slot wordt een stappenplan aangeboden om de toegankelijkheid van jeugdvoorzieningen te verbeteren. Op een duurzame manier, verankerd in het reguliere beleid van de organisatie.

Auteur

H.Bellaart en A.Pehlivan

Jaar van publicatie

2015

Thema's

Samenwerken
Ook interessant