Brochure

Magazine Ondersteuning aan ouders van jongeren

Wat is het?

In dit magazine focussen we op de groep van de tieners, de pubers, de jongeren. De jeugd van tegenwoordig en de toekomst. Ze verdienen een plek in de maatschappij waar ze ondersteund, gestimuleerd en gehoord worden. Hoe kunnen wij daar met zijn allen – ouders, opvoeders, professionele opvoedingsondersteuners – toe bijdragen? Hoe kunnen we klaarstaan voor ouders die soms op zoek zijn? Ouders die balanceren tussen grenzen trekken en kansen bieden. Ouders die hun kinderen een duwtje in de rug willen geven, om de vaak moeilijke en chaotische puberteit te ontgroeien en hun talenten maximaal te ontplooien. Het antwoord is duidelijk: met volle goesting. Die er ook nu weer vanaf spat. In dit magazine vind je de visie van praktijkwerkers, beleidsmensen, experts en wetenschappers. Maar ook de ouders en jongeren zelf laten hun stem horen. Want dat is waar EXPOO voor staat: kennis en expertise samenbrengen. Mensen inspireren, ondersteunen en verbinden. Samen bouwen aan een positieve wereld, waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien. Dat doen we met volle goesting.

Auteur

EXPOO

Jaar van publicatie

2015
Ook interessant