Brochure

Inspiratiebundel 'Samenwerken met Romagezinnen'

Wat is het?

Deze inspiratiebundel kwam tot stand in het Be-REYN-netwerk. Be-REYN is het Belgische netwerk van professionals en vrijwilligers die met Roma en woonwagenbewoners werken. Het is onderdeel van het toonaangevende Europese REYN-netwerk. Tot 2022 nam VBJK de coördinatie op, sinds 2023 trekt Caritas Vlaanderen dit netwerk.

Waarom is het belangrijk

Roma gezinnen worden met heel wat problemen geconfronteerd. Be-REYN focust op toegang tot kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en onderwijs voor jonge kinderen.

Hoe gebruiken

De inspiratiebundel is het eindresultaat van een lerend netwerk voor medewerkers van de lokale teams van Kind en Gezin die werkzaam zijn in regio’s waar veel Romafamilies en Woonwagenbewoners verblijven.

  • In deel 1 lees je meer over Roma en hun geschiedenis
  • In deel 2 worden 7 sleutels uitgewerkt die ondersteunend zijn in de zoektocht naar sociale aansluiting van Romagezinnen en Woonwagenbewoners. Voor elke sleutel vind je in het waarom een toelichting van het belang, in aan de slag lees je verhalen en inspiratie van collega’s en netwerkpartners en ten slotte krijg je een aantal reflectievragen om met jouw team stil te staan bij jouw dienstverlening aan Romagezinnen en Woonwagenbewoners.

Auteur

Be-Reyn netwerk

Jaar van publicatie

2023
Ook interessant