Brochure

Beroepsgeheim in Jeugdhulp

Wat is het?

Afsprakenkader van het 1G1P samenwerkingsverband Trawant.

Het afsprakenkader is een op de praktijk van Trawant geschreven ethisch referentiekader en praktisch werkinstrument. Het bevat algemene principes en praktische richtlijnen die de medewerkers ondersteunen in het verantwoord professioneel oordelen en handelen.

Auteur

Trawant

Jaar van publicatie

2023

Thema's

Beroepsgeheim
Ook interessant