Brochure

Alternatievenbundel voor meer vrijheid in de zorg

Wat is het?

Deze nieuwe uitgave van de Alternatievenbundel geeft inspiratie voor passende en vrijwillige zorg aan de hand van 85 alternatieven. De bundel is een praktisch hulp- en inspiratiemiddel om de vrijheid in de zorg te vergroten.

Deze bundel is een uitgave van Vilans, kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning.
 

Hoe gebruiken

De bundel is bruikbaar in zowel verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, in de thuissituatie of kleinschalige woonvormen, al zijn niet alle alternatieven overal logisch of toepasbaar. Daarnaast sluit de bundel aan bij de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang door veel aandacht te geven aan hoe je kan zoeken naar alternatieven die passen bij de leefwereld van de cliënt. 

 

Auteur

Vilans

Jaar van publicatie

2020

Thema's

Agressie
Ook interessant