Brochure

Alcohol en andere drugs in de bijzondere jeugdzorg. Juridische handvatten

Wat is het?

Uiteraard vergt het omgaan met alcohol- en ander druggebruik door minderjarigen in de bijzondere jeugdzorg veel meer dan een strikt juridische benadering. Een drugbeleid dat door het hele team van een voorziening wordt gedragen, biedt een kader en aanknopingspunten om zowel preventief, hulpverlenend als begrenzend met jongeren te werken.

Hoe gebruiken

Deze juridische wegwijzer over alcohol en andere drugs in de bijzondere jeugdzorg werd geactualiseerd in 2019. De brochure geeft een zicht op de regelgeving die van toepassing is wanneer minderjarigen (in de bijzondere jeugdzorg) alcohol of andere drugs gebruiken of misbruiken. De publicatie richt zich zowel op begeleiders in de bijzondere jeugdzorg als op preventiewerkers die met deze sector werken.

Het uitwerken van een drugbeleid valt echter buiten het bestek van deze publicatie. Voor meer informatie hierover en over het ruimere aanbod van VAD en het CGG preventiewerk tabak, alcohol en drugs verwijzen we naar www.vad.be.

Auteur

Lieve Balcaen en Min Berghmans, SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw

Jaar van publicatie

2019
Ook interessant