Artikel

Kunnen we nog samen televisie kijken?

Wat is het?

Een kwalitatief onderzoek naar de ontwikkeling van een positief leefklimaat in residentiële jeugdzorg.

Waarom is het belangrijk

In residentiële jeugdzorg is het belangrijk om na te denken hoe we de ontwikkeling van jongeren zo kwaliteitsvol mogelijk kunnen ondersteunen. Één van de kernelementen om dat te doen, is de vormgeving van een positief leefklimaat in die settings. En hoewel we zicht hebben op een aantal factoren die daartoe bijdragen, blijft het over het algemeen moeilijk om algemene pasklare contouren vast te leggen en te verankeren in de praktijk. Daarnaast is er weinig kennis over belemmerende factoren om een positief leefklimaat te organiseren.

Hoe gebruiken

De focus van deze studie is tweeledig: (1) welke elementen zijn in de praktijk belangrijk in de organisatie van een positief leefklimaat en (2) welke spanningen worden ervaren in de ontwikkeling van een positief leefklimaat. Respondenten hebben een duidelijke visie over wat nodig is in de ontwikkeling van een positief leefklimaat maar het blijft moeilijk om afgebakende pasklare elementen te benoemen. Bovendien beschrijven de respondenten een aantal spanningen op organisatie- en beleidsniveau die de organisatie van een positief leefklimaat bemoeilijken. Deze (werk-) context zorgt ervoor dat de respondenten worstelen met een professionaliteitsopvatting die in het dagdagelijkse nodig is om een positief leefklimaat te bewerkstelligen.

Auteur

Delphine Levrouw, Jochen Devlieghere, Stijn Vandevelde en Rudi Roose; Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten

Jaar van publicatie

2021
Ook interessant