Taalstimulering en meertaligheid

Voordelen en voorwaarden van meertalig opgroeien

Heel wat ouders en (voor)schoolse begeleiders maken zich zorgen over de gevolgen van meertalig opgroeien voor het kind, het gezin, de (voor)schoolse gemeenschap en de samenleving in zijn geheel. Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat kinderen meertalig opvoeden allerlei voordelen met zich meebrengt. Al blijft de context (thuis, voorzieninging, samenleving) waarin kinderen meertalig opgroeien daarbij wel van belang. 

Uit onderzoek blijkt dat er voordelen zijn op vlak van welzijncognitieve en sociale vaardigheden en op vlak van taalvaardigheid. Bovendien ervaren ook eentalig opgevoede kinderen voordelen als meertaligheid positief benaderd en actief gebruikt wordt. Het verhoogt de communicatie- en contactmogelijkheden van alle kinderen. Zo kan een leergemeenschap ontstaan waarin elk kind iets kan leren én aanleren. Een positieve benadering op meertaligheid stimuleert kinderen om andere talen en culturen te leren kennen. Dat kan bijdragen tot een positieve en open houding ten opzichte van diversiteit in de samenleving.

Afhankelijk over welke taal het gaat en de sociale context, is er een verschil in de mate waarin de voordelen gerealiseerd kunnen worden. Zo is het gelijk waarderen van alle talen uiterst belangrijk voor de schoolloopbaan en de eigenwaarde van meertalige kinderen, maar ook voor de meertalige taalontwikkeling zelf. In voorzieningen voor jonge kinderen is hier dus zeker ook een rol weggelegd voor professionals

Een talenbeleid voeren dat meertaligheid ondersteunt, zorgt ervoor dat alle talen als gelijkwaardig behandeld worden en geeft zowel het Nederlands als andere talen de ruimte om te groeien. 

Vlotte meertaligheid versterkt ook het partnerschap en vertrouwen met ouders.