Perinatale Mentale Gezondheid

Wat is Perinatale Mentale Gezondheid?

Met perinatale mentale gezondheid bedoelen we de mentale gezondheid van moeder, meeouder en het jonge kind specifiek tijdens de perinatale periode.

Emotioneel uit balans raken tijdens de perinatale periode is normaal. Er is nog steeds de mythe van de 'roze wolk' en vaak zijn er onrealistische verwachtingen rond het ouderschap en de komst van de baby. Zwangerschap en geboorte brengen uitdagingen en groeikansen met zich mee, maar ook een verhoogde kwetsbaarheid en kans op psychische problemen voor (aanstaande) ouders. De juiste steun en verwachtingen helpen ouders om sterker en evenwichtiger te worden tijdens deze periode.

 • Verhoogde kwetsbaarheid: De periode rondom zwangerschap en geboorte kan leiden tot meer psychische problemen.
 • Mythe van de 'roze wolk': Er zijn vaak onrealistische verwachtingen over het ouderschap.
 • Veerkracht en steun: Voldoende veerkracht en draagkracht bij zowel de (aanstaande) ouder als hun omgeving helpt bij het groeien in ouderschap en het vinden van balans.

Aandacht voor mentale gezondheid

Het is heel belangrijk om te letten op mentale gezondheid tijdens de perinatale periode, de tijd vóór en na de geboorte van een kind. Dit is een emotionele tijd waarin ouders veel verschillende gevoelens kunnen hebben, zoals vreugde, opwinding, angst en overweldiging.

Belangrijke punten:

 • Emotionele achtbaan: Ouders ervaren veel verschillende emoties tijdens deze periode.
 • Stigma: Er rust nog steeds een stigma op het praten over mentale gezondheid tijdens deze tijd.
 • Zorgen en angsten: Veel ouders voelen zich geremd om hun zorgen en angsten te delen, bang voor oordeel of kritiek.
 • Gevolgen van stilte: Dit kan leiden tot gevoelens van isolatie en een gebrek aan steun.

 

Waarom aandacht voor mentale gezondheid belangrijk is:

 • Taboes doorbreken: Door aandacht te besteden aan mentale gezondheid, kunnen we deze taboes doorbreken.
 • Openlijk praten: We kunnen ouders aanmoedigen om openlijk te praten over hun emoties.
 • Steun en begrip: Door steun en begrip te bieden, helpen we ouders beter om te gaan met uitdagingen.
 • Veerkracht versterken: Dit maakt ouders sterker en veerkrachtiger.

 

Impact op het kind:

 • Ouder-kindrelatie: Mentale gezondheid van ouders beïnvloedt ook de ontwikkeling en het welzijn van het kind.
 • Gezonde start: Een goede ouder-kindrelatie begint al vroeg, met ouders die zich mentaal en emotioneel gesteund voelen.

 

Door aandacht te besteden aan mentale gezondheid tijdens de perinatale periode, helpen we ouders sterker te worden en hebben we een positieve impact op het hele gezin.

Parent Infant Mental Health (PIMH)

Parent Infant Mental Health (PIMH) werpt een helder licht op de Perinatale Mentale Gezondheid.

In deze benadering staat het welzijn van zowel (aanstaande) ouders als hun kind centraal. Het streven naar een gezonde mentale balans legt een stevige basis voor hun emotionele welzijn en onderlinge interacties, wat weer van invloed is op het welzijn van het kind en de directe omgeving. Het koesteren van de ouders is cruciaal, niet alleen voor de groei van de baby, maar ook voor het welzijn van de ouders zelf.

De ontwikkeling van een baby hangt af van diverse factoren, waaronder de kwaliteit van de relatie met de verzorgers, de mentale gezondheid van de ouders, de gezinsdynamiek en zelfs de bredere maatschappelijke context. De eerste levensjaren leggen het fundament voor de verdere ontwikkeling van het kind. Daarom is het van vitaal belang dat verzorgers responsief en consistent zijn in hun zorg. Een gebrek hieraan kan de ontwikkeling van het kind op verschillende vlakken beïnvloeden.

Parent Infant Mental schema