Onvoorwaardelijk ouderschap

Opvoeding

Wat zegt de visie Onvoorwaardelijk ouderschap over opvoeding?

Onvoorwaardelijk ouderschap is geen uitgewerkte opvoedmethode maar uit de visie zijn volgende concrete handvaten af te leiden. Deze handvaten zijn gebaseerd op onderzoek, eigen ervaring van de auteur en observatie van andere gezinnen.