Onvoorwaardelijk ouderschap

Maatschappelijke context

Wat zegt de visie Onvoorwaardelijk ouderschap over maatschappelijke context?

Kohn stelt dat de meeste boeken en programma’s over opvoeding gebaseerd zijn op het idee dat ouders (het gedrag van) hun kinderen moeten controleren. De gedragswetenschappen hebben dat idee alleen maar versterkt en omgezet in concrete opvoedingstactieken die erop gericht zijn kinderen te laten gehoorzamen en zich te laten aanpassen aan wat volwassenen denken dat goed voor hen is. Kohn wil met dit boek ouders helpen terug connectie te maken met hun instincten en datgene wat er echt toe doet. Hij biedt alternatieven voor de strategieën gericht op kinderen leren luisteren, en maakt zich sterk dat kinderen op die manier kunnen opgroeien tot “goede” mensen.