Onderwijskansen versterken

Onderwijsinternaten en welzijn samen aan zet

Wanneer kinderen, jongeren en gezinnen ondersteuning nodig hebben om kansrijk te kunnen opgroeien, is het belangrijk te zoeken naar mogelijkheden die zo dicht als mogelijk aansluiten bij de natuurlijke leefomgeving van de jongeren en hun gezin. Voor heel wat kinderen, jongeren en gezinnen kan een onderwijsinternaat een zeer waardevolle plek zijn waar ze kunnen ontwikkelen. Daarvoor werd een kader uitgewerkt om de samenwerking tussen onderwijsinternaten, onderwijs- en welzijnspartners te versterken.