Mediaopvoeding

Belang van mediaopvoeding

Mediaopvoeding hangt nauw samen met het vergroten van ‘mediawijsheid’.

Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik, dat gericht is op maatschappelijke participatie.

Met andere woorden: het gebruik van media als expressiemiddel, toegang tot media, passief en actief mediabegrip, media zelfstandig en kritisch beoordelen en bewustzijn van de mogelijkheden en gevaren van (nieuwe) media.

Mediawijsheid heeft betrekking op alle (nieuwe én traditionele media) en evolueert dus voortdurend. Mediawijsheid opbouwen is een kwestie van levenslang leren, en is dus even fundamenteel voor alle leeftijdscategorieën. Net daardoor is het minder belangrijk dat opvoeders zelf alles weten over nieuwe media vooraleer ze kunnen opvoeden. Door samen dingen te ontdekken en daarover te praten, leggen ouders en kinderen samen een weg af.