Groeien naar ouderschap

Centering Pregnancy of Group Care

Centering Pregnancy (ook wel Centering Zwangerschap of Group Care genoemd) is een vorm van verloskundige zorg, waarbij zwangeren een centrale en actieve rol spelen. Binnen de groepsbijeenkomsten vinden de medische controles plaats. Daarnaast praten de vrouwen, die rond dezelfde tijd zijn uitgerekend, uitgebreid over zwangerschap, gezondheid, leefstijl, de bevalling en babytijd.

Centering Pregnancy is oorspronkelijk een Amerikaans zorgconcept maar ondertussen ook in Australië, Zweden, UK en Nederland vrij goed geïntroduceerd. Ook in Vlaanderen kent het concept zijn opmars.

Het specifieke karakter van onze begeleiding is dat we deze doen volgens het concept Centering Pregnancy ® , de (medische) zwangerschapsbegeleiding gaat door in  een vaste groep zwangere vrouwen met dezelfde zwangerschapstermijn.  Wij focussen op netwerkvorming, empowerment en autonomisatie.

In België wordt het concept op de kaart gezet als Group Care.

Wat is Centering Pregnancy?

Centering is een vernieuwde vorm van prenatale zorg. Je kunt het zien als een combinatie van zwangerschapscontroles en een zwangerschapscursus. Na een eerste individuele controle bij de verloskundige wordt elke moeder ingedeeld in een groep van acht tot twaalf vrouwen die ongeveer net zo ver zijn in hun zwangerschap. Deze groep komt tien keer bij elkaar en krijgt informatie over de zwangerschap, de bevalling en de tijd daarna. Er is telkens veel tijd en ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Het unieke aan Centering Pregnancy is dan ook de groepsdynamiek: alle vrouwen hebben hun eigen inbreng, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Samen met andere zwangeren krijg elke vrouw een actieve rol in het zorgproces en bouwt aan haar netwerk rond haar gezin. De verloskundige is onderdeel van de groep en kan ook onderwerpen inbrengen.

Het verschilt per groep of vaders ook welkom zijn. Vaak zijn ze alleen bij het begin aanwezig, als de verloskundige de buik controleert en naar het hartje luistert.

Waar komt Centering Pregnancy vandaan?

Het concept is overgewaaid uit de Verenigde Staten en is in eerste instantie bedacht voor moeders in achterstandssituaties. Deze moeders doen meestal geen zwangerschapscursus en hebben vaak geen groot netwerk. Met Centering Pregnancy krijg je vergelijkbare informatie als bij een zwangerschapscursus. Doordat de groep intensief met elkaar optrekt, houden deelnemers er vaak blijvende contacten aan over. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat moeders die aan Centering Pregnancy meedoen minder vaak te vroeg bevallen en tevredener zijn over de prenatale zorg. Centering Pregnancy is intussen ook in Australië, Zweden, UK, Nederland en België gekend.

Hoe werkt het precies?

De eerste afspraak bij een verloskundige die Centering Pregnancy, is een individuele afspraak. Maar alle controles en afspraken daarna, zijn in groepsverband. Die groepsafspraken duren twee uur. Bij die afspraken zijn ook altijd een verloskundige en een tweede begeleider aanwezig. Zo’n bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen, eerst zijn de medische controles en dan het groepsgesprek:

  • Individuele medische controle

Bij binnenkomst meet elke moeder eerst zelf haar bloeddruk en checkt ze haar gewicht onder begeleiding van de verloskundige. Daarna controleert de verloskundige de buik en het hartje van de baby. Elke moeder houdt haar bevindingen bij in haar eigen dossier. Als iedereen haar persoonlijke controles heeft gehad, begint het groepsdeel.
In de laatste weken van de zwangerschap, vanaf 37 weken, hebben de moeders weer individuele afspraken met hun verloskundige.

  • Groepsgesprek

Het groepsgesprek wordt begeleid door een verloskundige en een andere deskundige in de geboortezorg, zoals een lactatiekundige, doula of kraamverzorgster. Elke bijeenkomst heeft een thema, zoals gezonde voeding, zwangerschapskwaaltjes of de bevalling, waarover de groep in gesprek gaat. De verloskundige is gespreksleidster. Ze geeft uiteraard informatie, maar het is vooral de bedoeling dat de deelnemers zelf aan het woord zijn.

Centering Pregnancy in Vlaanderen = Group Care 

Karlijn De Goele van WGC De Brug over Centering Pregnancy