Cirkel van Veiligheid en Vertrouwen

Opvoeding

Wat zegt de visie Cirkel van Veiligheid en Vertrouwen over opvoeding?

Veilige gehechtheid kan je leren. Met dit boek leren ouders een goede balans te vinden tussen bescherming van het kind en het stimuleren van zijn zelfstandigheid. Ouders leren welke emotionele behoeften hun kind wil uiten in hun gedrag en hoe ze daarop kunnen reageren. 

De Cirkel van Veiligheid is een eenvoudige figuur, die ouders helpt om er snel achter te komen welke behoefte een kind op een bepaald moment precies laat zien. De drie kernbehoeften zijn zorg vragen ('ik zoek je nabijheid'), exploreren ('ik ga op onderzoek uit') en zorg krijgen ('ik ben er voor jou'). De handen in de cirkel symboliseren de veilige basis die de ouder biedt. Vanuit die veilige haven kan het kind op verkenning gaan, en terugkeren om bij te tanken. Dat is een voortdurende cyclus.