Cirkel van Veiligheid en Vertrouwen

Maatschappelijke context

Wat zegt de visie Cirkel van Veiligheid en Vertrouwen over maatschappelijke context?

De huidige maatschappij legt vaak een hoge druk op ouders. Ze vragen zich af of ze wel een goede ouder zullen zijn en hoe ze hun kind een perfecte opvoeding kunnen geven. Daarmee stellen ze zichzelf voor een onmogelijke opdracht.