Carolien Gravesteijn

Ouderschap

Wat zegt de visie Carolien Gravesteijn over ouderschap?

Ouderschap is meer dan opvoeding. Het is dat deel van je identiteit dat aangeeft dat je kinderen hebt. Ouderschap is een levenslang (leer)proces en het leidt tot gevoelens van kwetsbaarheid. Een belangrijk kenmerk van ouderschap is het zich primair verantwoordelijk voelen voor de opvoeding en het welbevinden van kinderen. De ouder heeft als taak om zoveel mogelijk tradities, wijsheden en inzichten over te brengen op kinderen. Om ouderschap te begrijpen benadrukt Gravesteijn het belang van het co-creatie perspectief: ouders werken samen met professionals en onderzoekers om het concept af te bakenen en te bepalen. Dat zorgt ervoor dat ouders zich goed en zeker voelen in hun ouderschap.