Beroepsgeheim

Interessante websites over beroepsgeheim

Wil je je verdiepen en meer te weten willen komen over het beroepsgeheim? Laat je inspireren door deze sites.

Jeugdhulp

  • Jeugdhulp: Op Jeugdhulp.be vind je heel wat informatie, artikels en brochures over beroepsgeheim.
  • Het kind in de jeugdhulp: deze site is output van het praktijkgericht onderzoek ‘Het kind in de integrale jeugdhulp’ en werd gerealiseerd met pwo-middelen van de Arteveldehogeschool. De realisatie van de website werd ondersteund door agentschap Jongerenwelzijn.

Ondersteuning professionals

  • SAM vzw: SAM versterkt sociale professionals, hun organisaties en het beleid. Steunpunt Mens en Samenleving ondersteunt praktijkwerkers als het over beroepsgeheim of discretieplicht gaat. En kijkt ook naar bredere ethische kwesties.

Voor cliënten

  • Ouderspunt: op Ouderspunt.be vind je heel wat informatie over rechten en plichten voor ouders met een kind in de jeugdhulp. Ouderspunt is een erkende cliëntenorganisatie.
  • Lus vzw: wil je graag een vertrouwenspersoon maar vind je het moeilijk om er één te vinden of te kiezen? Dan kan je bij je hulpverleners terecht. Zij kunnen jou daarin ondersteunen. Lukt het niet om iemand te vinden? Dan kan je bij Lus terecht. Samen gaan ze met jou op zoek naar een vrijwilliger.