E-learning

Wegwijs in de opvoedingsondersteuning

Wat is het?

Een online leermodule.

Wat zal je leren?

Via de online module kan je je in een halve dag de basis rond opvoedingsondersteuning eigen maken.

Het programma

Er wordt ingegaan op volgende thema’s: wat is opvoeden, wat verstaan we onder opvoedingsondersteuning, welk aanbod aan opvoedingsondersteuning bestaat er, hoe kan samenwerking met partners vorm krijgen... 

Over de organisator

Opgroeien bundelt de krachten om zo veel mogelijk kansen te creëren voor alle kinderen en jongeren en hun gezinnen die in Vlaanderen en Brussel opgroeien.
De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, tot het Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp en de aanpak van jongeren die delicten plegen. Het agentschap kiest expliciet voor een geïntegreerde, multi-expertise aanpak en de samenwerking met heel wat partners. Zo worden gezinnen maximaal ondersteund.

Organisator

Opgroeien

Prijs

Gratis

Locatie

Online
Ook interessant