Webinar

Webinar Samenwerking tussen VAPH, Opgroeien en zorgraden

Wat is het?

Tijdens dit webinar wordt de werking van het eerstelijnslandschap en zorgraden met een aantal good practices geduid. Dit webinar is er voor iedereen die meer wil weten over de lokale zorgraden (medewerkers en partners van Opgroeien en VAPH, lokale teams, intersectorale medewerkers, consultatiebureaus, IROJ-medewerkers, Huizen van het Kind, Overkop, 1Gezin1Plan, netwerken, erkende voorzieningen …). 

Deze webinar is een organisatie van Vivel, VAPH, Opgroeien en Departement Zorg.

Wat zal je leren?

Na de webinar is het voor iedereen duidelijk hoe het eerstelijnslandschap gestructureerd is, wat een zorgraad is, hoe die werkt en waarom samenwerking tussen VAPH, Opgroeien en zorgraden belangrijk is. 

Het programma

  • Hoe is een eerstelijnslandschap georganiseerd?  
  • Wat is een zorgraad? Hoe loopt de werking? En welke verwachtingen worden gesteld aan partners van de zorgraad? 
  • Wat betekent geïntegreerde zorg voor een zorgraad? 
  • Waarom is samenwerking tussen VAPH, Opgroeien en zorgraden belangrijk?  
  • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen binnen de sectoren VAPH en Opgroeien? 

Ter inspiratie getuigen vier zorgraden over hun goede samenwerkingen met VAPH en Opgroeien, waarbij ze enkele thema's uitlichten. 

Het webinar werd opgenomen en kan je herbekijken. 

Over de organisator

VIVEL is het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn. VIVEL is het centrale aanspreekpunt en het platform voor de dialoog van de eerstelijnsactoren met de overheid en met elkaar. VIVEL verenigt de gezondheids- en welzijnsactoren van de eerste lijn, de zorgraden, de vertegenwoordigers van Personen met een Zorg- en Ondersteuningsnood, mantelzorgers, de lokale besturen, de kennis- en expertisecentra en de ziekenhuizen.

Samen met alle actoren van de eerste lijn wil VIVEL de gezondheid en het welzijn van elke burger in Vlaanderen en Brussel verbeteren. VIVEL werkt proactief en speelt adequaat in op de ontwikkelingen in zorg en welzijn. VIVEL versterkt de zorgraden en de zorgaanbieders zodat zij efficiënt en doelgericht de noden van kwetsbare mensen en hun omgeving kunnen lenigen. Voorts verleent VIVEL de Vlaamse en Brusselse overheid strategisch advies voor een optimaal eerstelijnsbeleid.

Alle Beschikbare sessies

Datum Tijdstip Locatie
30/01/2024 14u00 - 16u00 Online via video

Organisator

Vivel

Datum

Binnenkort nieuwe data

Prijs

gratis

Locatie

Binnenkort nieuwe locaties

Thema's

Samenwerken
Ook interessant