Opleiding

Vrouwelijke Genitale Verminking

Wat is het?

GAMS België investeert in de opleiding van professionals die in contact komen met personen die getroffen zijn door vrouwelijke genitale verminking (VGV), in verschillende sectoren zoals sociaal werk, gezondheidszorg, onderwijs, asiel, politie en kinderopvang. Dit met als doel de identificatie en begeleiding van de betrokken personen te verbeteren.

Wat zal je leren?

GAMS België biedt trainingen aan over VGV, gedwongen huwelijken en gendergerelateerd geweld in het kader van asiel.

Het programma

De volgende onderwerpen komen aan bod: socioculturele aspecten, impact op de fysieke en psychologische gezondheid (traumatisch geheugen), juridisch kader, interculturele communicatie, psychocorporale benadering en genderbenadering.

Over de organisator

De algemene doelstelling van GAMS België vzw is om bij te dragen aan de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking in België en in de rest van de wereld.

Specifieke doelstellingen:

  • Voorkomen van VGV bij in België wonende meisjes en risicovrouwen door bewustmaking van de betrokkenen en hun omgeving;
  • Dreigende of geplande VGV voorkomen door het beheer van risicosituaties;
  • De gezondheids-, psychologische en sociale gevolgen van VGV verminderen door uitgebreide zorg te bieden aan meisjes en vrouwen die VGV hebben ondergaan en hun families (individueel of in groepen);
  • Professionals opleiden om de betrokkenen te identificeren en te ondersteunen en overleg en intersectorale actie (netwerken) aan te moedigen;
  • Zorgen voor belangenbehartiging en uitwisseling van expertise over VGV en de gemeenschapsaanpak op nationaal, Europees en internationaal niveau;
  • Programma’s ondersteunen om op Europees en internationaal niveau een einde te maken aan VGV

Organisator

GAMS

Prijs

info via GAMS

Locatie

Online
Ook interessant