Event

Virtueel Thematisch Netwerk Opvoedingsondersteuning

Wat is het?

We willen experten en praktijkwerkers samenbrengen om uit te wisselen over opvoedingsondersteuning. Wil je deel uitmaken van deze gesloten virtuele groep, stuur een mailtje naar info@expoo.be.

 

Wat zal je leren?

EXPOO brengt actoren opvoeding- en gezinsondersteuning samen, zodat iedereen kan leren van elkaar. Via (online) uitwisselingsplatformen kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien.

Het programma

Netwerk Huizen van het Kind

EXPOO wil ervaringsuitwisseling stimuleren. Via het virtueel thematisch netwerk kan je vragen stellen, ideeën uitwisselen rond de Huizen van het Kind. Dit uitwisselingsplatsform is een gesloten groep, dus moet je je hiervoor eerst aanmelden. Interesse? Laat het ons weten via info@expoo.be. In de groep zijn reeds meer dan 200 collega's van overal van het land betrokken.  Wekelijks worden er vragen aan elkaar gesteld of informatie doorgegeven. Enkele voorbeelden:

  • we willen een huishoudelijk reglement opstellen voor het gebruik van ons fysiek huis
  • we willen onze werking van de spelotheek aanpassen en vragen ons af hoe we de toegankelijkheid kunnen verhogen...
  • er is een interessante projectoproep...

Netwerk Ouders met Jongeren

Steun bij het opvoeden moet beschikbaar zijn voor alle ouders. Met deze virtuele werkplek ‘Ouders met Jongeren’ wil EXPOO extra inzetten op en aandacht hebben voor opvoedingsondersteuning voor ouders met jongeren, zodat ook deze gezinnen gepaste kwaliteitsvolle ondersteuning krijgen.

Met de virtuele werkplek ‘Ouders met jongeren’ brengen we actoren samen die een aanbod hebben voor ouders met jongeren. Elkaar inspireren, ervaring delen op vlak van pedagogisch advies maar ook uitwisselen over beschikbare instrumentele hulp en hoe we kunnen werken aan het versterken van het sociale netwerk van deze gezinnen krijgen hier hun plaats. Via dit online uitwisselingsplatform kan je vragen stellen en ideeën uitwisselen met andere actoren die werken met ouders van jongeren.

Kortom in dit netwerk vind je alle vormen van uitwisseling rond opvoedingsondersteuning aan ouders van jongeren. Wil je deel uitmaken van deze gesloten virtuele groep, stuurt een mailtje naar info@expoo.be.

virtuele werkplek

Netwerk Nieuwe Autoriteit

EXPOO wil professionals die werken rond het gedachtengoed Nieuwe Autoriteit met elkaar verbinden en uitwisseling rond het thema stimuleren. De virtuele werkplek is een kanaal waarlangs je beroep kan doen op een netwerk van professionals en organisaties die het gedachtengoed hanteren en/of implementeren. Tegelijk inspireert deze uitwisselingsplek EXPOO  in haar missie om het gedachtengoed te vertalen ter ondersteuning van professionals in de preventieve sfeer. Via het online platform Nieuwe Autoriteit in de Preventieve Gezinsondersteuning kan je vragen stellen en expertise, ideeën en good practices delen met collega's van de groep. Op die manier kan iedereen leren van elkaar en kunnen ideeën groeien. Dit expertisenetwerk is een gesloten groep, dus moet je je hiervoor eerst aanmelden. Interesse? Laat het weten via info@expoo.be.

Netwerk Groeien naar ouderschap

In het virtuele netwerk 'Groeien naar ouderschap' willen we alle actoren die zich inzetten in de ondersteuning van aanstaande ouders, en ouders in hun beginnend ouderschap, samenbrengen. 

Via dit online uitwisselingsplatform kan je vragen stellen en ideeën uitwisselen met andere collega's.

Wil je deel uitmaken van deze gesloten virtuele groep, stuurt een mailtje naar info@expoo.be.

Netwerk opvoedingsondersteuning

Wil je uitwisselen over opvoedingsondersteuning, een idee aftoetsen of heb je een vraag over opvoedingsondersteuning dan kunnen jullie terecht op het virtueel netwerk opvoedingsondersteuning. Je kan er samen met collega's uit heel Vlaanderen en Brussel uitwisselen over jullie expertise, aanbod, positionering, kwaliteit ... Wil je deel uitmaken van deze groep? Stuur dan een mailtje naar info@expoo.be.

Netwerk Ontmoeting

EXPOO wil professionals die werken rond ontmoeting, spel en ontmoetingsplaatsen met elkaar verbinden en uitwisseling rond het thema stimuleren.

De virtuele werkplek is een kanaal waarlangs je beroep kan doen op een netwerk van professionals en organisaties die met ontmoeting bezig zijn. Via het online platform kan je vragen stellen en expertise, ideeën en good practices delen met collega's van de groep. Op die manier kan iedereen leren van elkaar en kunnen ideeën groeien. Dit expertisenetwerk is een gesloten groep, dus moet je je hiervoor eerst aanmelden.

Interesse? Laat het weten via info@expoo.be 

Over de organisator

EXPOO is het Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien van het agentschap Opgroeien. Je kunt bij EXPOO terecht voor actuele, betrouwbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke informatie en kennis. 

Organisator

EXPOO

Prijs

Gratis

Locatie

Online
Ook interessant