E-learning

Vernieuwde gesprekswijzer

Wat is het?

Maak kennis met de vernieuwde gesprekswijzer, een online leermodule, en de bijhorende tool ‘de gesprekswaaier’. Je krijgt inzichten in de mogelijkheden om het gesprek met ouders en jongeren die weinig tot geen Nederlands spreken en begrijpen, aan te gaan.

De leermodule Gesprekswijzer, werd in najaar 2023 geüpdatet met 2 nieuwe leerlijnen en gesprekswaaiers voor professionals Jeugdhulp en CLB.

Wat zal je leren?

De Gesprekswijzer helpt de medewerkers Opgroeien, CLB en netwerkpartners in hun communicatie met anderstalige en/of laaggeletterde cliënten. De Gesprekswijzer ‘maakt hen wijzer’ en helpt om te beslissen welke brugfuncties (methodieken, tools, personen en gesproken taal) men best inzet bij een gesprek met een cliënt die geen, weinig of nauwelijks Nederlands spreekt, leest en/of begrijpt. De Gesprekswijzer ’wijst de weg’ en ondersteunt om het gesprek methodisch en gestructureerd voor te bereiden en te voeren.

Het programma

De Gesprekswijzer is een online leermodule voor professionals (en vrijwilligers) in preventieve gezinsondersteuning, jeugdhulp en centra voor leerlingenbegeleiding. 

Naargelang het profiel van de professional (preventieve gezinsondersteuning, jeugdhulp of CLB) kan men diens leerpad volgen en leert men aan de hand van casussen hoe brugfuncties in te zetten om de dialoog begrijpbaar te voeren. De brugfuncties en enkele theoretische inzichten m.b.t. interculturele communicatie en taalverwerving worden op een behapbare manier toegelicht.

De gesprekswaaier is een extra tool, die een overzicht biedt van de diverse beschikbare brugfuncties (materialen, methodieken en personen) en hoe deze binnen de eigen organisatie kunnen worden ingeschakeld.

Over de organisator

Opgroeien bundelt de krachten om zo veel mogelijk kansen te creëren voor alle kinderen en jongeren en hun gezinnen die in Vlaanderen en Brussel opgroeien.
De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, tot het Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp en de aanpak van jongeren die delicten plegen. Het agentschap kiest expliciet voor een geïntegreerde, multi-expertise aanpak en de samenwerking met heel wat partners. Zo worden gezinnen maximaal ondersteund.

Organisator

Opgroeien

Prijs

gratis

Locatie

Online
Ook interessant