Opleiding

Train-de-trainer-programma 'Warme en Inclusieve Transities'

Wat is het?

In het kader van warme en inclusieve transitie van thuis/kinderdagverblijf naar de kleuterschool opvang (verticale transitie) zetten VBJK en Opgroeien volgend schooljaar (2023 – 2024) een train-de-trainer-traject op om mensen samen te brengen die pedagogische begeleiding bieden aan scholen en kinderdagverblijven. Het doel is om deze ‘trainers’ te versterken in hun vaardigheden en inzichten om op hun beurt de basisvoorzieningen die inzetten op warme transities te coachen en te ondersteunen.

Deze trainers volgen in een jaar een (kosteloze) training/supervisie van 5 bijeenkomsten. We zoeken tandems van trainers – de één werkzaam in de onderwijs-, de ander in de voorschoolse (opvang)context. Als voorwaarde voor deelname hebben zij zelf een traject lopen om scholen en kinderdagverblijven te ondersteunen bij die warme transitie, of worden aangespoord er één op te starten. Wanneer dat niet voldoende trainers oplevert, versoepelen we deze voorwaarde.

Wat zal je leren?

Elk van de 5 bijeenkomsten (volle dagen) vormt een combinatie van inhoudelijke input/inzichten, intervisie, aanbieden van begeleidingsmethodieken en ervaringsuitwisseling.

De thema’s:

 • Wat is ‘warme transitie’, wat is ‘inclusief werken’, ‘omgaan met diversiteit’ ...? Wat zegt wetenschappelijk onderzoek en internationale beleidsmakers over dit thema?
 • EDUCARE en pedagogische continuïteit: hoe een zorgzame speel- en leeromgeving creëren waarbij zorgen, leren en spelen naadloos in elkaar overvloeien?
 • Continuïteit met ouders en buurt: Hoe breng je de stem van ouders en kinderen binnen en neem je hun bezorgdheden en vragen ernstig? Wat is een zachte brug, een goed onthaalbeleid, een wenbeleid ... (in tijdsperspectief)? Wat bedoelen we met ‘dagelijks ontmoeten en communiceren’?
 • Structurele continuïteit: coaches en begeleiders zien best hun werk in het bredere plaatje van ‘werken in een competent systeem’.
 • Interprofessionele continuïteit: hoe kunnen verschillende profielen (‘kinderbegeleiders’, ‘kleuterleerkrachten’) beter met elkaar samenwerken, wat zijn valkuilen en opportuniteiten?

Het programma

De sessies bevatten telkens 3 componenten: input (inhoudelijke inzichten, wat zegt wetenschap), werkvormen (waarmee coaches in hun praktijk aan de slag gaan), intervisie (bespreking van casussen die zij tijdens hun lokaal traject ervaren). 

Tegelijk bieden we ook een digitaal leerplatform aan waarop we alle materiaal, verslagen, inzichten, tools, inspiratie over begeleiden en coachen ... zullen plaatsen. Bovendien kan het een interactie/chat-ruimte voor de deelnemers zijn. 

Ten slotte delen we ook internationale inzichten uit het Europese InTrans-project (2020 – maart 2023) met deze deelnemers. 

Voorwaarden tot deelname

 • Deelname aan de 5 bijeenkomsten, gespreid over het hele schooljaar (oktober – mei)
 • Idealiter: een eigen traject al lopende hebben of er één willen opstarten in ’20-’21,
 • Een tandem vormen
  • Optie 1: onderwijs en kinderdagverblijf (= ‘verticale transitie’, dus volgens leeftijd),
  • Optie 2: preventieve gezinsondersteuning (Huizen van het Kind, Inloopteams) of andere welzijnsinstanties (buurtorganisatie, vierdewereldgroep …) en onderwijs.
 • Enige ervaring in procesbegeleiding is gewenst.

Kandidaatstelling

Bezorg je kandidaatstelling aan kathy.jacobs@opgroeien.be voor 7 juli 2023.

 • Naam, functie, ervaring en tewerkstelling van beide kandidaten
 • Motivatie voor deelname (max 10 zinnen)
 • Toelichting (lopend of potentieel) traject (max 10 zinnen)

In de tweede helft van augustus wordt je gecontacteerd over je deelname.

Over de organisator

Opgroeien bundelt de krachten om zo veel mogelijk kansen te creëren voor alle kinderen en jongeren en hun gezinnen die in Vlaanderen en Brussel opgroeien.
De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, tot het Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp en de aanpak van jongeren die delicten plegen. Het agentschap kiest expliciet voor een geïntegreerde, multi-expertise aanpak en de samenwerking met heel wat partners. Zo worden gezinnen maximaal ondersteund.

Alle Beschikbare sessies

Datum Tijdstip Locatie
03/10/2023 8u00 - 18u00 Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
14/11/2023 8u00 - 17u00 Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
16/01/2024 8u00 - 17u00 Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
12/03/2024 8u00 - 17u00 Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
Volgende datum
07/05/2024
8u00 - 17u00 Nog te bepalen

Organisator

Opgroeien

Datum

07/05/2024 8u00 - 17u00

Prijs

Gratis

Locatie

Nog te bepalen
Vragen?
Neem dan contact op met:
Portret van Kathy Jacobs
Kathy Jacobs
Stafmedewerker diversiteit en kinderrechten
Portret van Jan Demets
Jan Demets
Vernieuwingen van Basisvoorzieningen voor het Jonge Kind (VBJK)
Ook interessant