Opleiding

Leadersday Family Seeing

Wat is het?

Op 22 november vindt een leadersday Family Seeing plaats, onder leiding van Kevin Campbell en Elizabeth Wendel, auteurs van het model.

Onderzoek toont het belang om kinderen en jongeren te blijven verbinden met hun ouders, familie, cultuur en gemeenschap van herkomst. De kracht van een natuurlijk netwerk is niet alleen noodzakelijk om te kunnen groeien en ontwikkelen, maar werkt genezend en beschermend, zowel nu en op langere termijn, als voor de kinderen en hun ouders. Leiders, beleidsmakers en sleutelfiguren kunnen hierin een belangrijke rol spelen door samen een visie te ontwikkelen, door samen gestalte te geven aan de praktijk in het werken met kinderen en jongeren en door samen te leren richting de toekomst.

Wat zal je leren?

Opgroeien wil evolueren naar een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid waar de ondersteuningsbehoefte van kinderen, jongeren en gezinnen centraal staat en dat primeert op de grenzen van voorzieningen, werkvormen en sectoren. Dit vraagt doorgedreven inspanningen. Er zijn al veel stappen gezet om te komen tot een meer empowerende, participatieve en gezinsgeoriënteerde jeugdhulpverlening en jeugdbescherming.

Om nog meer in te zetten op deze paradigmashift en het voeden van die ‘sense of belonging’ neemt Kevin Campbell je mee in de geschiedenis, waarden en achtergrond van Family Seeing. Verder biedt hij een overzicht vanuit de N.E.A.R. science (verzameling van wetenschap over neurobiologie, epigenetica, adverse child experiences en veerkracht) en van mogelijke strategieën voor verandering in de praktijk.

Het programma

Family Seeing, ook gekend als Family Finding, wil waardevolle connecties blootleggen en zo kinderen en hun gezinnen veerkrachtiger maken. Deze benadering steunt op wetenschappelijk bewijs dat het verbinden van familieleden en hun ruimer netwerk meer kansen creëert voor veiligheid en herstel in gezinnen, en de gezondheid beschermt en bevordert. Vroege ervaringen in de kindertijd vormen de basis van leren en gezondheid. Mensen ontwikkelen zich binnen een context van relaties en ervaringen.

3 principes

  • Wat voorspelbaar is, is te voorkomen.
  • De hersenen en het lichaam willen genezen.
  • Onze biografie is onze biologie.

3 waarheden

  • Menselijke verbinding is vereist voor genezing, herstel en het opbouwen van gezondheid en ontwikkeling. Veiligheid is tijdelijk zonder genezing.
  • Onderzoeken die alleen het verhaal van de schade en de gevolgen ervan vertellen, leiden tot praktijken die families, broers en zussen, cultuur en gemeenschap uiteenrukken. Ze verkleinen de kans op herstel, met lijden en morele schade voor alle betrokkenen.
  • Het meest opwindende aan het werken met alle individuen en gezinnen is hun vermogen om te genezen en te gedijen in een context van relaties en rechtvaardige ervaringen.

3 waarden

  • Er is een enorme onbenutte hulpbron die zal leiden tot een verandering in de struggle van onze samenleving met de belangrijkste sociale uitdagingen.
  • We kunnen leren om deze enorme hoeveelheid menselijke capaciteiten binnen mensen, families, gemeenschappen en culturen te zien. Ons handelen is niet gericht op het oplossen van sociale problemen met diensten, behandeling en modellen, maar wel op het ondersteunen van jongeren en gezinnen om een leefbaar leven te creëren met zelfbeschikking en waardigheid.
  • Niet alleen het vinden, maar het ZIEN van mensen én hun capaciteiten en niet louter hun problemen, vereist dat je op een nieuwe plek staat, meestal met mensen die de uitdagingen aangaan die hun leven het meest beïnvloeden.

Family Seeing, traumasensitief handelen en Signs of Safety zijn aanvullende benaderingswijzen.

Over de organisator

Opgroeien bundelt de krachten om zo veel mogelijk kansen te creëren voor alle kinderen en jongeren en hun gezinnen die in Vlaanderen en Brussel opgroeien.
De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, tot het Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp en de aanpak van jongeren die delicten plegen. Het agentschap kiest expliciet voor een geïntegreerde, multi-expertise aanpak en de samenwerking met heel wat partners. Zo worden gezinnen maximaal ondersteund.

Alle Beschikbare sessies

Datum Tijdstip Locatie
22/11/2023 9u30 - 16u00 Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Organisator

Opgroeien

Datum

Binnenkort nieuwe data

Prijs

€25

Locatie

Binnenkort nieuwe locaties
Vragen?
Neem dan contact op met:
Portret van Nele Haedens
Nele Haedens
Beleidsmedewerker
Ook interessant