Opleiding

Bootcamp Signs of Success

Wat is het?

In de zomer van 2024 organiseert Opgroeien een 4-daagse bootcamp Signs of Success, verspreid over juni en september. Deze wordt gegeven door trainers van de Nederlandse William Schrikker groep, vanuit de jeugdreclassering.

Wat zal je leren?

Wat is Signs of Success? 

Signs of Success is een procesmodel dat wil helpen om de jongere weg te leiden uit het crimineel milieu. Daarbij staat het proces van de jongere in zijn eigen sociale context centraal. De regie ligt bij de jongere, en bij diens netwerk.
 
Als professional gaan we coachend aan de slag. We gaan mee op ‘reis’ en wijzen de weg naar het vergroten van kansen op succes. Dat moet de jongere weg leiden van het plegen van delicten. Er wordt gestreefd naar veiligheid en succes, zowel op korte als lange termijn. Verandering moet daarom plaatsvinden op drie niveaus: het niveau van gedrag, van identiteit en van participatie in de samenleving.
 
We zetten in op een constructieve werkrelatie, met actieve betrokkenheid van de jongere en de belangrijke mensen om hem of haar heen. Signs of Success beoogt meer herstel en minder recidive bij de jongere die betrokken is bij een delict. Dat betekent ook een meer succesvolle toekomst, met focus op het proces dat we samen met de jongere en diens context aangaan 

Het programma

De vierdaagse bootcamp zoomt in op: 

  • de basis van Signs of Success: de theoretische onderbouwing van het model
  • de desistance-theorie
  • de 8 fases van het procesmodel
  • het aan de slag gaan in casussen met partners

De training omvat - zowel plenair als in kleinere groepen - veel oefeningen met eigen casussen en ervaringen.

Voor wie?

Dit is een vierdaagse opleiding voor medewerkers OSD en partners in de jeugddelictketen, zoals de gemeenschapsinstellingen, delictgerichte contextbegeleiding, HCA diensten en lokale ketenaanpak. 
 

Wanneer en waar?

  • De vierdaagse bootcamp vindt plaats op 17 en 18 juni én 9 en 10 september, telkens van 9.30 tot 16.30 uur. Je moet deelnemen aan de 4 dagen.
  • Adres: Opgroeien, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel (dichtbij het station Brussel-Zuid)

 

Inschrijven en kostprijs

Voor interne medewerkers

Inschrijven is gratis en kan via Vlimpers Leren.


Voor externe partners

De inschrijving kost 70 euro voor 4 dagen opleiding, lunch inbegrepen.
Schrijf in via het inschrijvingsformulier.
 
Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met betaalinformatie en hoe je een factuur kunt aanvragen. Je inschrijving is pas volledig na ontvangst van het inschrijvingsgeld.
 
Als je met drie of meer collega’s van eenzelfde organisatie inschrijft voor de bootcamp, is er een korting van 10% voor het totaalbedrag. Na de bootcamp wordt dan een creditnota opgemaakt en ontvangt de organisatie een restitutie. Let wel: alle collega’s moeten elk een factuur aanvragen.
 

Ben je ingeschreven maar kan je toch niet deelnemen

  • Je kan kosteloos annuleren tot 14 dagen voor de start van de bootcamp. Doe dit via mail naar academie@opgroeien.be.
  • Annuleer je na die periode? Dan is er geen terugbetaling meer mogelijk van het inschrijvingsgeld. Wel kan je zonder meerkost een plaatsvervangende collega aanduiden tot één dag voor de start van de opleiding. Geef de gegevens van die collega door via mail aan academie@opgroeien.be.

Enkele dagen voor de start van de bootcamp krijg je nog een mail met praktische en inhoudelijke info.

Over de organisator

Opgroeien bundelt de krachten om zo veel mogelijk kansen te creëren voor alle kinderen en jongeren en hun gezinnen die in Vlaanderen en Brussel opgroeien.
De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, tot het Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp en de aanpak van jongeren die delicten plegen. Het agentschap kiest expliciet voor een geïntegreerde, multi-expertise aanpak en de samenwerking met heel wat partners. Zo worden gezinnen maximaal ondersteund.

Alle Beschikbare sessies

Datum Tijdstip Locatie
17/06/2024 - 10/09/2024 9u30 - 16u30 Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

Organisator

Opgroeien

Datum

Binnenkort nieuwe data

Prijs

Gratis (interne medewerkers) of 70 euro (externe partners)

Locatie

Binnenkort nieuwe locaties
Ook interessant