Opleiding

Beroepsethiek, beroepsgeheim en discretieplicht voor sociale professionals

Wat is het?

Deze cursus van SAM vzw gaat in op:

  • omgaan met morele dilemma's
  • de juridische basis van discretieplicht en beroepsgeheim
  • belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren: radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling, samenwerking enz.

Wat zal je leren?

Als sociale professional probeer je een werkrelatie op te bouwen met je cliënt of buurtbewoner. Die werkrelatie vormt een belangrijke basis om je doelen te realiseren. Het beroepsgeheim en de discretieplicht zijn er precies om die relatie én je opdracht te beschermen. De wettelijke kaders kennen is daarbij één ding.

Maar onvermijdelijk krijg je ook te maken met situaties die vragen om afweging. Je moet keuzes maken in het handelen met je cliënt of buurtbewoner, je wordt dus geconfronteerd met morele dilemma's.

  • Op grond van welke argumenten neem je dan welke beslissing?
  • Hoe hou je daarbij rekening met de belangen van de betrokkenen?
  • Hoe integreer je regelgeving, zoals de wet op het beroepsgeheim, de discretieplicht én de wet op de privacy, in je beslissingen?

En dat alles vanuit de bekommernis om niet alleen een goede sociale professional te zijn, maar ook om 'het goede' te doen voor je cliënt of buurtbewoner, mét respect voor de juridische kaders.

Het programma

In deze introductiecursus werken we met casussen over actuele thema' s (die je als deelnemer zelf aanbrengt). We ervaren daarbij dat er altijd een keuzemogelijkheid is: een vrije ruimte die je de mogelijkheid geeft om in een specifieke casus een bepaalde handeling te kiezen.

Over de organisator

SAM, Steunpunt Mens en Samenleving versterkt sociale professionals, hun organisaties en het beleid

Alle Beschikbare sessies

Datum Tijdstip Locatie
Volgende datum
25/06/2024
9u30 - 16u30 Kievitplein 20 bus 4, 2000 Antwerpen

Organisator

SAM vzw

Datum

25/06/2024 9u30 - 16u30

Prijs

€85

Locatie

Kievitplein 20 bus 4, 2000 Antwerpen

Thema's

Beroepsgeheim
Ook interessant