Interventie

Waakzaam zorgen voor tieners

De ouderreeks ‘Waakzaam zorgen voor Tieners’ maakt het gedachtegoed ‘Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet’ bruikbaar voor het dagelijks opvoeden van tieners. Begrenzen vanuit nabijheid en zorg, met aandacht voor de positieve relatie tussen opvoeder en jongere.

Doelgroep

Het aanbod richt zich tot ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken met kinderen tussen 12 en 18 jaar die onzekerheden, vragen en spanningen ervaren in het dagelijks opvoeden van hun tiener(s). In een kleine groep komen ouders van tieners samen.

Doel

  • Ouders voelen zich (opnieuw/verder) voldoende competent om antwoorden te formuleren op alledaagse opvoedingsvragen en twijfels die zich stellen bij het opvoeden van hun tiener(s);
  • Ouders hebben (opnieuw) voldoende handvatten om verder te investeren in de relatie met hun kind en deze goede relatie verder te bestendigen;
  • Ouders kunnen (opnieuw/verder) begrenzen met zorg voor de relatie met hun kind en dit op een voor hen comfortabele manier.

Aanpak

De ouderreeks bestaat uit vier thematische bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt 2,5 uur. Het tempo van de groep primeert op de inhouden. Dat betekent dat niet in alle groepen dezelfde inhouden aan bod komen. Naargelang de vragen en behoeften, worden accenten gelegd en zullen bepaalde inhouden en technieken minder of meer aandacht krijgen.

  1. Pubergedrag: Aandacht voor typisch tienergedrag en het belang van een warme ouder-kindrelatie. Het typische gedrag wordt gekaderd vanuit ontwikkelingen in het brein en ontwikkelingstaken eigen aan de leeftijd.
  2. Autoriteit en gezag: Vanuit het gedachtegoed van Haim Omer spreken we van een (nieuwe) vorm van gezag met aandacht voor de kracht van taal.
  3. Waakzaam zorgen: Het ontwikkelde concept ‘Waakzaam zorgen’ wordt toegelicht. Vanuit dit model wordt onafgebroken ingezet op de ‘goede relatie’ tussen ouder en kind en de brede omgeving.
  4. Zorg dragen bij (toenemende) spanning: Het ontstaan, herkennen en veranderen van niet-gewenste patronen en het effect op de relatie tussen ouder en jongere komen aan bod.

Over de ontwikkelaars

Sven Bussens heeft twintig jaar klinische praktijkervaring in het werken met kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en andere betrokken actoren. Relaties en gedrag staan hier steeds centraal. Sven is ook actief als stagebegeleider en lesgever voor de opleidingsonderdelen ‘Gezinsondersteuning’ en ‘Coachen’ aan Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn. Voorts is hij medeoprichter van het Oplossingsgericht Centrum. Hij combineert het geven van workshops, opleidingen, supervisies, intervisies en trainingen met eigen praktijken. Sven is intensief opgeleid in het oplossingsgerichte metamodel en de opvoedingsconcepten ‘nieuwe autoriteit’ en ‘geweldloos verzet’.

Ga snel naar...

Indiener

Sven Bussens

Publicatiedatum

Doelgroep

Ouders van tieners

Niveau

Ingediend

Thema

Ouders van jongeren

Onderwerpen

Ouderschap en opvoeden
Vragen?
Neem dan contact op met:
Sven Bussens
Maatschappelijk werker en psychotherapeut op het gebied van oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie. Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn
Ook interessant