Interventie

STOP4-7 - Samen sterker Terug Op Pad

STOP4-7 staat voor Samen Sterk Terug Op Pad en is een interventieprogramma voor kinderen tussen 4 en 7 jaar met (ernstige) gedragsproblemen thuis en/of op school. Het STOP4-7 programma richt zich op het kind, de ouders en de school.

Doelgroep

STOP4-7 is bedoeld voor kinderen van 4 t.e.m. 7 jaar oud die ernstige gedragsproblemen vertonen. Daarnaast richten onderdelen van de interventie zich expliciet op de ouders van de betreffende kinderen en op de leerkrachten. 

Doel

​De interventie beoogt gedragsproblemen bij kinderen effectief aan te pakken om daarmee te voorkómen dat de kinderen met hun gedrag verder ontsporen en daarmee zichzelf en de maatschappelijke omgeving veel last bezorgen. Dit wordt bereikt middels het aanleren en versterken van prosociaal gedrag enerzijds en door het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders en leerkrachten anderzijds. 

Aanpak

De STOP4-7 methodiek omvat drie fasen:

  • de intakefase,
  • de trainings- of aanleerfase
  • de consolidatiefase

De trainingsfase is de kern van de interventie en bestaat uit drie groepstrainingen:

  • een kindtraining (tien bijeenkomsten) gericht op sociaalcognitieve vaardigheden
  • een oudertraining (tien bijeenkomsten)
  • een training voor de leerkracht (vier bijeenkomsten) waarin ouders en leerkracht vaardigheden leren om met het gedrag van het kind om te kunnen gaan (opvoedingsvaardigheden en klassenmanagement vaardigheden). De trainingen worden aangevuld met huis- en schoolbezoeken

De training zelf duurt slechts tien weken. De verdere opvolging bedraagt zes maanden als ouders of school hier vraag naar hebben. Dit is kort. Het is echter niet de bedoeling om alle problemen op te lossen, wel te bereiken dat ouders en leerkrachten het gevoel hebben weer zelf verder te kunnen, eventueel met een lichte ondersteuning.

Over de ontwikkelaars

Het programma is in Vlaanderen ontwikkeld (gestart als project binnen de Bijzondere Jeugdzorg) door Dr. Wim De Mey op basis van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van gedragsproblemen (antisociaal gedrag) en onderzoek naar effectieve interventies. Het STOP4-7 programma schrijft zich op die manier in de beweging naar meer evidence-based practice (EBP) in. Sinds 2007 wordt de STOP4-7 interventie gesubsidieerd via Kind&Gezin en bijna uitsluitend aangeboden via verschillende Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. STOP4-7 loopt ook al meerdere jaren in Nederland.

Besluit commissie

De praktijk STOP 4-7 die als doel heeft gedragsproblemen bij kinderen te verminderen, is duidelijk en helder beschreven.  De probleemstelling wordt gedocumenteerd met wetenschappelijke bronnen. De doelgroep is duidelijk. Er zijn ook heldere contra-indicaties geformuleerd.  De praktijk getuigt van een sterke onderbouwde visie.  Uniek aan deze praktijk is de samenwerking met de school.  STOP 4-7 is ook empirisch onderzocht.  Tenslotte waardeert de commissie de aandacht voor overdraagbaarheid en kwaliteit.  Er is ondermeer een opleiding voorzien voor wie het aanbod wenst uit te voeren.

Ga snel naar...

Indiener

Wim De Mey

Publicatiedatum

Doelgroep

3 - 6 jaar, Ouders van jonge kinderen

Niveau

Wetenschappelijk onderzocht
Vragen?
Neem dan contact op met:
Ook interessant