Interventie

Spel als hulp (SAH)

Spel als hulp is een vorm van gezinsbegeleiding die zeer toegankelijk is.
Het aanbod bestaat uit gezinsbegeleiding aan huis voor ouders met jonge kinderen tussen de 1,5 en 6 jaar die opvoedingsvragen hebben. Ook de oudere kinderen in het gezin kunnen mee deelnemen aan Spel als Hulp.
Via wekelijkse huisbezoeken wordt er samen met ouder(s), kind(eren) en begeleid(st)er gespeeld. Samen spelen is het middel om opvoedingsmogelijkheden uit te breiden en te versterken.

Doelgroep

Gezinnen met jonge kinderen tussen 1,5 en 6 jaar. 

Doel

  • de relatie verbeteren tussen ouder(s) en hun kind(eren)
  • opvoedingsvaardigheden uitbreiden
  • ouders meer zelfvertrouwen geven in hun ouderrol
  • sociale vaardigheden bevorderen in contacten met diensten gerelateerd aan opvoeding en leefwereld van kinderen
  • het eigen sociaal netwerk bevorderen of herstellen in functie van de kinderen.

Aanpak

Spel als hulp is een ervaringsgerichte vorm van opvoedingsondersteuning waarbij nieuwe referentie-ervaringen of succeservaringen opgedaan worden. Via spel worden interactiepatronen zichtbaar en bespreekbaar.

Er vinden wekelijkse spelmomenten plaats tussen ouder(s), kind en begeleider in het gezin. De begeleider brengt spelmateriaal mee dat gratis kan ontleend worden.

We gebruiken de kracht van het huisbezoek: het gezin is op eigen terrein en bepaalt zijn grenzen. De gezinsbegeleider voegt zich in als gast; hierdoor wordt het gezin gerespecteerd in zijn autonomie.

Opvolging gebeurt via maandelijkse gesprekken tussen ouder(s) en gezinsbegeleider. Na een korte periode legt het gezin samen met de begeleider werkpunten vast. Hierna gebeurt er een regelmatige evaluatie van de werkpunten.

Na ongeveer veertig huisbezoeken wordt Spel als Hulp afgerond; eventueel verlengd met een korte periode, meestal om een doorverwijzing te realiseren. De begeleiding gebeurt in samenspraak met andere diensten, indien nodig.

Over de ontwikkelaars

ILT Samik heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het beheren van de werkvorm SAH. De werkvorm is geëvalueerd via kwalitatieve bevraging bij de gezinnen, en blijkt een langdurige verandering in interactiepatronen tussen ouder en kind te kunnen realiseren.

Besluit commissie

De commissie vindt Spel als Hulp een inhoudelijk heel heldere praktijkbeschrijving.  De structuur van de aanpak is duidelijk per fase beschreven.  Er is een goede verhouding tussen hoofddoel en subdoelen. Ook de diversiteit is mooi en genuanceerd gekaderd. De praktijkbeschrijving in zijn geheel is heel vlot leesbaar. Enkel de theoretische onderbouwing is nog relatief beperkt. 

Ga snel naar...

Indiener

Katleen Poppe

Publicatiedatum

Doelgroep

0 - 3 jaar, 3 - 6 jaar, Ouders van jonge kinderen

Niveau

Goed beschreven
Vragen?
Neem dan contact op met:
Portret van Janne Vincent
Janne Vincent
Samik Teamco (CAW Antwerpen)
Ook interessant