Interventie

Spel als hulp (SAH)

Spel als hulp is een vorm van gezinsbegeleiding die zeer toegankelijk is.
Het aanbod bestaat uit Gezinsbegeleiding aan huis voor ouders met jonge kinderen tussen de 1,5 en 6 jaar die opvoedingsvragen hebben. Ook de oudere kinderen in het gezin kunnen mee deelnemen aan Spel als Hulp.
Via wekelijkse huisbezoeken wordt er samen met ouder(s), kind(eren) en begeleidster gespeeld. Samen spelen is het middel om opvoedingsmogelijkheden uit te breiden en te versterken.

Doelgroep

Gezinnen met jonge kinderen tussen 1,5 en 6 jaar. 

Doel

  • relatieverbetering tussen ouder(s) en hun kind(eren);
  • uitgebreide opvoedingsvaardigheden;
  • dat ouders zich zelfzekerder voelen in hun ouderrol;
  • bevorderen van sociale vaardigheden in contacten met diensten gerelateerd aan opvoeding en leefwereld van kinderen;
  • bevorderen of herstellen van het eigen sociaal netwerk in functie van de kinderen.

Aanpak

Spel als hulp is een ervaringsgerichte vorm van opvoedingsondersteuning waarbij nieuwe referentie ervaringen of succeservaringen opgedaan worden. Via spel worden interactiepatronen zichtbaar en bespreekbaar.

Er vinden wekelijkse spelmomenten plaats tussen ouder(s), kind en begeleidster in het gezin. De begeleidster brengt spelmateriaal mee dat gratis kan ontleend worden.

We gebruiken de kracht van het huisbezoek: het gezin is op eigen terrein en bepaalt zijn grenzen. De gezinsbegeleidster voegt zich in als gast; hierdoor wordt het gezin gerespecteerd in zijn autonomie.

Opvolging gebeurt via maandelijkse gesprekken tussen ouder(s) en gezinsbegeleidster. Na een korte periode legt het gezin samen met de begeleidster werkpunten vast. Hierna gebeurt er een regelmatige evaluatie van de werkpunten.

Na ongeveer veertig huisbezoeken wordt Spel als Hulp of Spel aan Huis afgerond; eventueel verlengd met een korte periode, meestal om een doorverwijzing te realiseren. De begeleiding gebeurt in samenspraak met andere diensten, indien nodig.

Over de ontwikkelaars

ILT Samik heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het beheren van de werkvorm SAH. De werkvorm is geëvalueerd via kwalitatieve bevraging bij de gezinnen, en blijkt een langdurige verandering in interactiepatronen tussen ouder en kind te kunnen realiseren.

Ga snel naar...

Indiener

Katleen Poppe

Publicatiedatum

Doelgroep

0 - 3 jaar, 3 - 6 jaar, Ouders van jonge kinderen

Niveau

Ingediend

Onderwerpen

Ontmoeting, Ouderschap en opvoeden
Vragen?
Neem dan contact op met:
Ook interessant