Interventie

Open-hart-cirkels

Een open-hart-cirkel is een ontmoeting en creëert een verbindende dialoog voor al wie geraakt is door de crisis of vastgelopen situatie. In een cirkel van veiligheid en gedragenheid wordt een gezin uitgenodigd om angst, liefde, verdriet en verlangens te uiten en te beluisteren.

Doelgroep

Open-hart-cirkels zijn er voor jongeren, jongvolwassen (tot 25 jaar), hun familie en hun omgeving die erg uitgedaagd worden door het leven waarbij ze psychisch lijden, worstelen met verdriet en pijn en vastlopen in de crisissituatie. Ze hebben het verlangen om naar elkaar toe te groeien en beweging te krijgen in de situatie.

Doel

Hoofddoelen

 • Gezinnen kunnen verder en hebben een weg gevonden in het omgaan met de psychische kwetsbaarheid van één van hun naasten;
 • De kans op risicovol of verontrustend gedrag verkleint;
 • De instroom in een residentiële psychiatrische setting wordt voorkomen of de uitstroom versneld.

Subdoelen

 • Herstellen van verbinding tussen de gezinsleden, en met de ruimere omgeving;
 • Herstellen van de democratie van het spreken. Leren communiceren over wat echt telt,  spreken en luisteren vanuit het hart;
 • Betrokkenen op een andere manier laten kijken naar elkaar en hun situatie;
 • Gezinnen terug in hun kracht zetten.

Doel op macroniveau

 • Een mentaliteitswijziging op gang brengen in de kijk op mensen met een psychische vraagstelling.

Aanpak

Iedereen (de persoon zelf in crisis, of familie en vrienden) die geraakt wordt door de situatie, kan een open-hart-cirkel aanvragen. Deze persoon nodigt iedereen uit die van zeer nabij betrokken is en motiveert hen om deel te nemen.

Een traject van 1 cirkel bestaat uit:

 • een voorbereidend gesprek
 • de open-hart-cirkel
 • de nazorg

De open-hart-cirkel gaat door in een veilige en huiselijke sfeer en wordt begeleid door 2 open-hart-cirkel-begeleiders die op elkaar afgestemd zijn.  

Een cirkel volgt een vaste structuur:

 • starten met een opener die ieders hart openstelt
 • middenstuk waar we onze harten met elkaar laten spreken
 • afsluiten met een erkenning voor ieders ervaring en een bedanking

Vanuit het aanvaarden van de kwetsbaarheid groeien er kansen om mensen samen terug in beweging te krijgen. Door in liefde en verbinding de dialoog aan te gaan, kan er ruimte en gedragenheid ontstaan om samen te onderzoeken of er anders kan gekeken worden naar de situatie, of er nieuwe perspectieven te vinden zijn. Op die manier wordt de kracht van kwetsbaarheid zichtbaar.

Getuigenis

"We raken elkaar en we verbinden tot we de rivier onder de rivier voelen."
Belo Mussche , Kinder -en jeugdpsychiater
Kijktijd: 15:28

Over de ontwikkelaars

​De initiatiefnemers zijn Willy Vandamme en Lut Wouters die zelf diep geraakt werden door de manier waarop er omgegaan werd met het psychisch lijden van hun dochter, voornamelijk binnen de residentiële psychiatrische afdeling. Als familie voelden ze zich buitengesloten. Vanuit deze geraaktheid ontwikkelden zij de open-hart-cirkels, een andere kijk op en manier van omgaan met psychisch lijden.   

Sinds april 2017 loopt een pilootproject ‘Psychische kwetsbaarheid: een andere aanpak’ op initiatief van vzw Re-Member en financieel ondersteund door het agentschap Opgroeien. Het experiment wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende jeugdzorgorganisaties.

Besluit commissie

De praktijk Open-Hart-Cirkels is kwaliteitsvol en volledig beschreven. Het is nog een startende praktijk, daarom is hier nog heel wat doorontwikkeling te verwachten. OHC is voldoende theoretisch onderbouwd. Verder wetenschappelijk onderzoek is wenselijk.  De indieners hebben voldoende aandacht voor kwaliteit en uitvoerbaarheid.

Ga snel naar...

Indiener

Sieska Baert

Publicatiedatum

Doelgroep

12 - 16 jaar, 16 - 18 jaar, 18+

Niveau

Theoretisch onderbouwd
Vragen?
Neem dan contact op met:
Portret van Sieska Baert
Sieska Baert
afdelingsverantwoordelijke mobiele hulpverlening
Ook interessant