Interventie

Met Kriebel op reis

Via de methodiek 'Met Kriebel op reis: een koffer vol met materialen om KOPP- en KOAP-kinderen te ondersteunen' ondersteun je kinderen van ouders met psychische problemen of afhankelijkheidsproblemen.
Dit zijn heel gewone kinderen, die opgroeien in bijzondere omstandigheden. De koffer biedt 8 belangrijke thema’s en bijhorende methodieken/materialen om meteen mee aan de slag te gaan.

Doelgroep

'Met Kriebel op reis' is bedoeld om met KOPP- of KOAP-kinderen te werken. Dat wil zeggen dat minstens 1 van beide ouders kampt met psychische problemen of verslaving. 

Doel

Het hoofddoel bestaat erin de veerkracht van KOPP- en KOAP-kinderen te versterken. Dat houdt in dat de kinderen de nodige ondersteuning krijgen om zo goed mogelijk met hun situatie om te kunnen gaan, zodat de gevolgen op korte en lange termijn zo beperkt mogelijk blijven.

Aanpak

In de Kriebelkoffer zit een landkaart, met verschillende thema’s om rond te werken.

Het is belangrijk om rekening te houden met de specifieke behoeften van het kind en de beschikbare tijd. Idealiter worden in een KOPP/KOAP-begeleiding alle thema’s van Kriebel doorlopen. Bij elk thema zijn spelletjes, kaartjes, boekjes of ander materiaal voorzien in de koffer. 

Op het einde van elke sessie bespreekt de begeleider met het kind op welke manier het graag terugkoppeling ziet naar de ouders toe: wie zal het woord voeren en welke zaken wil het kind graag aan de ouders teruggeven? Ook de woordkeuze kan er toe doen. De begeleider spreekt nadien nog met ouder(s) en kind af wanneer een volgende sessie kan doorgaan.

Tijdens de laatste sessie wordt de wijze besproken waarop het kind de begeleider nog kan contacteren bij vragen, of waar het terecht kan rond KOPP/KOAP als het daar nood aan voelt. 

Over de ontwikkelaars

Familieplatform pleit voor het zien van familie als een belangrijke partner in de zorg, naast cliënt en hulpverlener. Het geeft een stem aan de naasten van cliënten en behartigt, samen met familieorganisaties en ervaringsdeskundigen, hun belangen. Als kennis- en uitwisselingsplatform biedt Familieplatform ook vorming en coaching aan zorgorganisaties, om hen te ondersteunen bij het maken van de familiereflex. Hierbij is er steeds bijzonder aandacht voor de kinderen.

Ligant - Zij die verbinden - is een netwerk voor kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid en hun context. Alle netwerkpartners staan in verbinding met elkaar waar de grenzen van de ene organisatie overvloeit in de mogelijkheden van de andere. 

Besluit commissie

De praktijk 'Met Kriebel op reis: een koffer vol met materialen om KOPP- en KOAP-kinderen te ondersteunen' biedt een methodiek voor het ondersteunen en versterken van de veerkracht van kinderen van ouders met psychische problemen of afhankelijkheidsproblemen (KOPP/KOAP).

De praktijkbeschrijving is op alle punten op voldoende of goede wijze uitgewerkt en beschreven. De probleemstelling is helder en theoretisch omschreven, ook aan de hand van getuigenissen, en de doelgroep is duidelijk. Het valt op dat er zeer bewust gekozen is voor het materiaal in de koffer en om het te laten aansluiten bij de doelgroep. Dit materiaal is ook voldoende wetenschappelijk onderbouwd. De theoretische onderbouwing voor de praktijk werd goed uitgeschreven en onderbouwd met voldoende wetenschappelijke bronnen. De doelbewuste keuze keuze om de koffer laagdrempelig te houden zorgt ervoor dat de focus ligt op intrinsieke motivatie bij de gebruikers, hoewel er wel zeker een warm aanbevolen opleiding is uitgewerkt die kan gevolgd worden. Daardoor is er wel zeker ook aandacht voor overdraagbaarheid en kwaliteit. Als conclusie wordt hierbij benadrukt dat de praktijk goed beschreven en voldoende theoretisch onderbouwd is.

Ga snel naar...

Indiener

Katleen Hoing en Marieke Van Schoors

Publicatiedatum

Doelgroep

12 - 16 jaar, 16 - 18 jaar, 3 - 6 jaar, 6 - 12 jaar, Ouders van jonge kinderen, Ouders van tieners

Niveau

Theoretisch onderbouwd
Vragen?
Neem dan contact op met:
Meer weten

Op de site van Familieplatform vind je meer informatie over KOPP/KOAP. Er zijn ook onderzoeksrapporten en publicaties beschikbaar. De informatie is gericht op professionals, op jongeren en kinderen, en op families.

Aan de slag

Interesse om aan de slag te gaan met de koffer "Met Kriebel op reis"?

Bijleren

Schrijf je hier in voor de verdiepende vorming "Met Kriebel op reis" (1u50min). Deze reis gaat langs verschillende thema’s die belangrijk zijn voor KOPP/KOAP, hun ouders en aanstaande ouders.

Ook interessant