Interventie

​Home-Start​

Home-Start biedt laagdrempelige gezinsondersteuning aan huis bij gezinnen in een kwetsbare situatie. Opgeleide Home-Startvrijwilligers bezoeken wekelijks hun gezin vanuit een krachtgerichte, netwerkversterkende benadering. Samen met lokale partners organiseert Home-Start solidariteit tussen burgers en stimuleert vrijwillig engagement in steden en gemeenten.

Doelgroep

​​Home-Start-vrijwilligers ondersteunen gezinnen met jonge kinderen, van bij de zwangerschap tot 12 jaar die over te weinig inkomen en hulpmiddelen beschikken om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Het ontbreken van een sociaal netwerk voor praktische en emotionele steun, opvoedingsonzekerheid, hulp bij het schoolse gebeuren en taalondersteuning zijn de vaakst voorkomende vragen bij de aanmelding. 30% van de ondersteuningstrajecten betreffen perinatale trajecten. ​ 

Doel

​​Tijdens een Home-Start traject ervaren kinderen en hun ouders hoe ze hun sterke kanten en sociaal netwerk kunnen inzetten, zodat ze veel voorkomende lichte problemen, die bij het normale opvoeden en opgroeien horen, zelf kunnen oplossen en dat al van tijdens de zwangerschap. Door de wekelijkse aanwezigheid van een opgeleide vrijwilliger in het gezin: 

  • ​vergroot Home-Start de draagkracht, weerbaarheid en opvoedingsvaardigheden van de ouders;  
  • ​werken vrijwilligers aan de verbreding van het sociaal netwerk en wordt er ingezet op talenten; 
  • ​wordt er actief ingezet op het realiseren van de grondrechten 

​zodat gezinnen volwaardig kunnen participeren aan alle domeinen van de samenleving.​ 

Aanpak

​​Via lokale werkingen, ingebed in en/of nauw samenwerkend met de Huizen van het Kind, begeleidt en coördineert een Home-Start-coördinator een lokale Home-Start-werking. De lokale coördinator staat in voor de selectie en opleiding van vrijwilligers, de intake van de te ondersteunen gezinnen, de matching tussen vrijwilligers en kandidaat-gezinnen en de opstart, opvolging en afronding van het ondersteuningstraject. 

​De werking steunt op een stevig vrijwilligersbeleid met aandacht voor onthaal, opleiding, coaching en opvolging van vrijwilligers. Maandelijks zijn er intervisiemomenten in groep met vrijwilligers . Vrijwilligers ontvangen regelmatig een nieuwsbrief met lokale en bovenlokale informatie en kunnen bij de coördinator terecht met vragen over de ondersteuning van hun gezin.  

​Vrijwilligers staan op een gelijkwaardige manier in relatie met het gezin, als vriend aan huis. Door de intensieve en langere duur van deze trajecten – op maat en tempo van het gezin – hebben vrijwilligers de tijd om te werken aan een stevige vertrouwensband met de gezinsleden en kan een vrijwilliger soms mogelijkheden creëren die door hulpverleners moeilijker bereikt worden. De ondersteuning is breed en richt zich op het kind, de ouders en hun omgeving. De geboden steun kan verschillende levensdomeinen behelzen.  

​Het merendeel van de gezinnen wordt aangemeld door nulde- en eerstelijnsdiensten. Tijdens een huisbezoek wordt er uitgebreid kennis gemaakt met het gezin en bespreken de ouders en coördinator de noden en de krachten in het gezin. Samen wordt er bekeken hoe een Home-Startvrijwilliger van betekenis kan zijn. Op basis van de noden en sterktes van het gezin en de interesses en mogelijkheden van de vrijwilliger, wordt er een match gemaakt tussen een gezin en een vrijwilliger. De coördinator gaat samen met de vrijwilliger kennismaken in het gezin. Nadien starten gezin en vrijwilliger aan hun traject. De coördinator blijft bereikbaar voor het gezin. Tussendoor en uiteraard ook bij de afronding, gaan we met het gezin in dialoog over de noden, krachten en impact van het traject. 

​Tot slot onderhoudt de lokale coördinator contact met het lokaal werkveld en andere actoren in de gemeente via deelname aan lerende netwerken, adviesraden of werkgroepen. De coördinator werkt aan de ontwikkeling van de lokale werking en bewaakt de kwaliteit en methode van de gezinsondersteuning volgens het Home-Start-model.  

​De kwaliteitsbewaking, coaching en opleiding van de lokale coördinatoren, het organiseren van een lerend netwerk met uitwisseling tussen coördinatoren in Vlaanderen en Brussel van afdelingen en zelfstandige werkingen, het ter beschikking stellen van algemene visie en methode, formulieren en werkdocumenten, de toegang tot de centrale database en registratiesysteem en het opstarten van nieuwe werkingen wordt ondersteund vanuit de centrale werking van Home-Start Vlaanderen.​ 

Over de ontwikkelaars

​​Home-Start is een wereldwijd programma voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte, alledaagse opvoedingsvragen. Home-Start werd bedacht door Margaret Harrison, in Engeland in de jaren ’70. Home-Start Vlaanderen ontstond 30 jaar geleden als Domo, op initiatief van Angèle Picard en Lieve Devos. Met de jaren breidde de werking uit. Eind 2020 werd Domo lid van Home-Start Worldwide. Door deze aansluiting engageert de vzw zich voor een meer kwalitatieve en evidence-based werking. In verschillende steden en gemeenten vind je werkingen die de Home-Startmethodiek toepassen. Home-Start Vlaanderen ambieert de verdere uitrol van zeer laagdrempelige en preventieve gezinsondersteunende initiatieven in Vlaanderen en Brussel. 

Ga snel naar...

Indiener

Karlien Craps​

Publicatiedatum

Doelgroep

0 - 3 jaar, 3 - 6 jaar, 6 - 12 jaar, Ouders, Aanstaande ouders, Ouders van jonge kinderen

Niveau

Ingediend

Thema

Opvoedings- en Gezinsondersteuning

Onderwerpen

Ouderschap en opvoeden, Studie- en gezindsondersteuning
Vragen?
Neem dan contact op met:
Ook interessant