Interventie

​Home-Start​

Home-Start biedt laagdrempelige gezinsondersteuning aan huis bij gezinnen in een kwetsbare situatie. Opgeleide Home-Startvrijwilligers bezoeken wekelijks hun gezin vanuit een krachtgerichte, netwerkversterkende benadering. Samen met lokale partners organiseert Home-Start solidariteit tussen burgers en stimuleert vrijwillig engagement in steden en gemeenten.

Doelgroep

​​Home-Start-vrijwilligers ondersteunen gezinnen met jonge kinderen, van bij de zwangerschap tot 12 jaar die over te weinig inkomen en hulpmiddelen beschikken om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Het ontbreken van een sociaal netwerk voor praktische en emotionele steun, opvoedingsonzekerheid, hulp bij het schoolse gebeuren en taalondersteuning zijn de vaakst voorkomende vragen bij de aanmelding. 30% van de ondersteuningstrajecten betreffen perinatale trajecten. ​ 

Doel

​​Tijdens een Home-Start traject ervaren kinderen en hun ouders hoe ze hun sterke kanten en sociaal netwerk kunnen inzetten, zodat ze veel voorkomende lichte problemen, die bij het normale opvoeden en opgroeien horen, zelf kunnen oplossen en dat al van tijdens de zwangerschap. Door de wekelijkse aanwezigheid van een opgeleide vrijwilliger in het gezin: 

  • ​vergroot Home-Start de draagkracht, weerbaarheid en opvoedingsvaardigheden van de ouders;  
  • ​werken vrijwilligers aan de verbreding van het sociaal netwerk en wordt er ingezet op talenten; 
  • ​wordt er actief ingezet op het realiseren van de grondrechten 

​zodat gezinnen volwaardig kunnen participeren aan alle domeinen van de samenleving.​ 

Aanpak

​​Via lokale werkingen, ingebed in en/of nauw samenwerkend met de Huizen van het Kind, begeleidt en coördineert een Home-Startcoördinator een lokale Home-Startwerking. 

​De werking steunt op een stevig vrijwilligersbeleid met aandacht voor onthaal, opleiding, coaching en opvolging van vrijwilligers. Vrijwilligers staan op een gelijkwaardige manier in relatie met het gezin, als vriend aan huis. Door de intensieve en langere duur van deze trajecten – op maat en tempo van het gezin – hebben vrijwilligers de tijd om te werken aan een stevige vertrouwensband met de gezinsleden en kan een vrijwilliger soms mogelijkheden creëren die door hulpverleners moeilijker bereikt worden. De ondersteuning is breed en richt zich op het kind, de ouders en hun omgeving. 

​Het merendeel van de gezinnen wordt aangemeld door nulde- en eerstelijnsdiensten. Tijdens een huisbezoek wordt er uitgebreid kennis gemaakt met het gezin en bespreken de ouders en coördinator de noden en de krachten in het gezin. Samen wordt er bekeken hoe een Home-Startvrijwilliger van betekenis kan zijn. 

​Tot slot onderhoudt de lokale coördinator contact met het lokaal werkveld en andere actoren in de gemeente via deelname aan lerende netwerken, adviesraden of werkgroepen. De coördinator werkt aan de ontwikkeling van de lokale werking en bewaakt de kwaliteit en methode van de gezinsondersteuning volgens het Home-Startmodel.  

Over de ontwikkelaars

​​Home-Start is een wereldwijd programma voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte, alledaagse opvoedingsvragen. Home-Start werd bedacht door Margaret Harrison, in Engeland in de jaren ’70. Home-Start Vlaanderen ontstond 30 jaar geleden als Domo, op initiatief van Angèle Picard en Lieve Devos. Met de jaren breidde de werking uit. Eind 2020 werd Domo lid van Home-Start Worldwide. Door deze aansluiting engageert de vzw zich voor een meer kwalitatieve en evidence-based werking. In verschillende steden en gemeenten vind je werkingen die de Home-Startmethodiek toepassen. Home-Start Vlaanderen ambieert de verdere uitrol van zeer laagdrempelige en preventieve gezinsondersteunende initiatieven in Vlaanderen en Brussel. 

Besluit commissie

Home-Start is een wereldwijd programma voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte, alledaagse opvoedingsvragen. Opgeleide Home-Startvrijwilligers bezoeken wekelijks hun gezin vanuit een krachtgerichte, netwerkversterkende benadering. 

De praktijk is goed beschreven en er is theoretische onderbouwing. De beschrijving is vlot leesbaar en geeft een goed zicht op wat er in de praktijk gebeurt. Er is geen onderzoek gebeurd in Vlaanderen, enkel in Nederland. De auteur hoopt het onderzoeksluik ooit met Vlaamse gegevens te kunnen aanvullen.
De beschrijving en de werking illustreert een uitgesproken en onderbouwde inzet op de 'overdraagbaarheid' van de aanpak, op de ondersteuning van vrijwilligers en de lokale coördinatoren enz. én op het centraal stellen van de vragen/noden/wensen van de gezinnen.  

 De Commissie beoordeelt Home-Start als goed beschreven  en onderbouwd.

 

Ga snel naar...

Indiener

Karlien Craps​

Publicatiedatum

Doelgroep

0 - 3 jaar, 3 - 6 jaar, 6 - 12 jaar, Ouders, Aanstaande ouders, Ouders van jonge kinderen

Niveau

Theoretisch onderbouwd
Vragen?
Neem dan contact op met:
Ook interessant