Vaccinaties

Cijfers op maat

Ga snel naar...
  • We schetsen per geboortejaar het vaccinatiebereik van Kind en Gezin door weer te geven aan hoeveel % van de kinderen geen, 1, 2 of eventueel 3 vaccindosissen werden toegediend tegen een bepaalde infectieziekte.  De groep kinderen waaraan Kind en Gezin geen vaccinaties toedient noemen we de groep ‘vaccinaties door andere vaccinatoren of onbekend’. Deze kinderen kunnen door een externe vaccinator gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd zijn. 
  • We splitsen de ziektes waartegen gevaccineerd wordt op naar het eerste of tweede levensjaar.   
  • Bij de schets over de evolutie van vaccinatiebereik van Kind en Gezin bekijken we enkel cijfers over het aandeel kinderen dat bij Kind en Gezin het aanbevolen aantal dosissen tegen een infectieziekten kreeg. Kinderen die één of meerdere dosissen extern hebben ontvangen zitten niet in deze cijfers. 
  • Voor het tweede levensjaar vind je ook cijfers terug voor kinderen die volledig gevaccineerd zijn door Kind en Gezin volgens het wettelijk polioschema, het aanbevolen vaccinatieschema op 6 maanden en op 18 maanden.

 Er zijn 3 dashboards beschikbaar over het vaccinatiebereik door Kind en Gezin: 

  • Vaccinatiebereik Kind en Gezin op niveau gewest (Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en eerstelijnszone. In dit algemene dashboard vind je ook cijfers naargelang de origine van de moeder en naargelang de kansarmoedesituatie.
  • Vaccinatiebereik Kind en Gezin tot op gemeenteniveau 
  • Halfjaarlijkse cijfers over vaccinatiebereik Kind en Gezin op niveau gewest en eerstelijnszone. Hierin communiceren we cijfers per geboortesemester. 

Vaccinatiebereik Kind en Gezin op niveau gewest en eerstelijnszone

Vaccinatiebereik Kind en Gezin op gemeenteniveau

Halfjaarlijkse cijfers over vaccinatiebereik Kind en Gezin op niveau gewest en eerstelijnszone

Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team Datamanagement
Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur Opgroeien

Team Datamanagement bundelt wetenschappelijk onderzoek en datarapportering en -monitoring. 

Team Datamanagement