Jeugddelinquentie

Achtergrondinformatie en documentatie

Ga snel naar...

Decreet

Het decreet trad grotendeels in werking op 1 september 2019. In die eerste fase breidden de bevoegdheden van het jeugdparket uit en is sterk ingezet op alternatieven voor een gesloten begeleiding, waaronder delictgerichte contextbegeleiding

Op 1 maart 2023 trad fase 2 in werking met de vernieuwde werking van de gemeenschapsinstellingen. Zo worden ze vanaf 1 maart voorbehouden voor jongeren die een delict pleegden of daarvan verdacht worden.

Instroom jeugddelicten op Vlaamse jeugdparketten

De voorbije jaren was de instroom van jeugddelicten op de Vlaamse jeugdparketten relatief stabiel, met een forse stijging in 2020 door corona. Voor het tweetalige jeugdparket Brussel is de Brussel-norm van 30% Nederlandstaligen gerekend. 

Bron: statistieken openbaar ministerie

Herstelgerichte en constructieve afhandeling

Het ‘positief project' is een constructieve afhandelingsvorm die met het nieuwe decreet jeugddelinquentierecht is ingevoerd, waarbij de jongere de kans krijgt, en daarin ondersteund wordt, om zelf invulling te geven aan de reactie op het delict. Die nieuwe afhandelingsvorm was in 2022 goed voor 139 dossiers (132 in 2020 en 133 in 2021).

Verhalen over delictgerichte contextbegeleiding

Lees de verhalen op Sociaal.Net voor meer achtergrond over delictgerichte contextbegeleiding.

Jeugddelict

Meer weten over de werking van de sociale dienst jeugdrechtbank? 

Gemeenschapsinstelling

Meer weten over de werking van de gemeenschapsinstellingen?

Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team Beleidsonderbouwing
Portret van Meten en Weten
Meten en Weten
Team Beleidsonderbouwing