Jongerenbevolking

Cijfers op maat

Ga snel naar...

Structuur jongerenbevolking en vooruitzichten

Dit dashboard bevat:

  1. gegevens over de structuur van de jongerenbevolking en hun aandeel in de bevolking van het geselecteerde geografisch gebied. De cijfers zijn beschikbaar tot op gemeenteniveau en per leeftijd van de kinderen.
  2. gegevens over de voorspellingen van de jongerenbevolking volgens het Federaal Planbureau. De cijfers zijn beschikbaar tot op provincieniveau en per leeftijd van de kinderen.

 

Kinderen naar gezinskenmerken

Dit dashboard bevat gegevens op kindniveau tot op provincieniveau en naar leeftijdsklasse van het kind over:

  1. kinderen naar gezinsvorm en huishoudpositie
  2. kinderen naar aantal andere kinderen in het gezin
  3. kinderen naar leeftijd van de leeftijd van hun moeder en vader

 

Gezinnen met kinderen naar kenmerken

Dit dashboard bevat gegevens op gezinsniveau tot op provincieniveau en naar gezinsvorm over:

  1. aantal gezinnen naar leeftijd van het jongste kind en gezinnen naar gezinsvorm 
  2. gezinnen naar aantal kinderen (met onderscheid naar gezinnen met minstens 1 minderjarige, gezinnen met alle kinderen onder de 18 jaar of gezinnen met alle kinderen onder de 25 jaar)

 

Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team Datamanagement
Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur Opgroeien

Team Datamanagement bundelt wetenschappelijk onderzoek en datarapportering en -monitoring. 

Team Datamanagement