Toegankelijkheid

Wat is webtoegankelijkheid?

Webtoegankelijkheid betekent dat websites en -toepassingen toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. De toegankelijkheid van aangeboden informatie en diensten is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk aan slechtzienden en blinden, ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, maar ook mensen met beperkte handfunctie of een beperkte leesvaardigheid.

Webtoegankelijkheid steunt op de volgende 4 principes:

  • Waarneembaar: informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.
  • Bedienbaar: componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.
  • Begrijpelijk: Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.
  • Robuust: informatie moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van gebruikers.

Elke overheidswebsite moet verplicht een toegankelijkheidsverklaring hebben. Deze legt gedetailleerd en duidelijk uit in welke mate de website voldoet aan de vooropgestelde normen en wordt regelmatig bijgewerkt.

Toegankelijkheidsverklaring Opgroeien.be

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op Opgroeien.be, de website van agentschap Opgroeien. 

De Vlaamse overheid streeft ernaar haar websites en -toepassingen toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.

Opgroeien levert inspanningen om de toegankelijkheid van deze site voor alle internetgebruikers voortdurend te verbeteren. Opgroeien.be werd gepubliceerd op 19 december 2019. Deze verklaring en onderstaande nalevingsstatus is voor het laatst herzien op 17 februari 2023.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA  omdat nog niet aan de onderstaande criteria is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

Op Opgroeien.be wordt nog verder getest op toegankelijkheid. Deze criteria worden dan ook verder aangevuld en geüpdatet naarmate de testen vorderen. De onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende redenen:

Niet-naleving van het bestuursdecreet

  • Documenten zoals PDF-bestanden voldoen niet altijd aan de vereisten voor toegankelijkheid. Als je problemen ondervind, je men contact opnemen voor een toegankelijk alternatief.
  • Nog niet alle video’s zijn voorzien van ondertiteling, audiodescriptie of een transcript.

  • Sommige lijsten of tabellen zijn nog niet correct opgemaakt. Bij elke pagina-update die een tabel bevat zal dit stelselmatig herbekeken worden.

  • Formuliervelden zijn nog niet voorzien van autocomplete-attributen die het mogelijk maken om het formulier automatisch in te vullen via de browser.

  • Sommige teksten en sommige niet-tekstuele elementen scoren onder de minimale contrastverhouding.

  • Problemen worden opgenomen in een volgende update.

Kwaliteitslabel

Wij streven naar het Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), versie 2.1 niveau AA voor toegankelijke websites. Dit strenge niveau benadrukt de inspanningen die we leveren om onze informatie voor alle doelgroepen digitaal toegankelijk te maken.

Letters vergroten

Vind je het lettertype op de site te klein om vlot te lezen? Dan kan je het eenvoudig vergroten via de ingebouwde functie van je browser.

Contact

Ondervind je problemen met het gebruiken van deze website en wens je hulp bij het vinden van informatie of het uitvoeren van een actie? Heb je een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van Opgroeien.be of over deze toegankelijkheidsverklaring? Contacteer ons met je opmerkingen of vragen.

Klacht

Heb je contact opgenomen maar ben je niet tevreden met het antwoord?
Stuur dan je klacht naar de klachtenbehandelaar van Digitaal Vlaanderen.

Hebt je contact opgenomen met de klachtenbehandelaar van Digitaal Vlaanderen, maar ben je niet tevreden met het antwoord?
Stuur dan je klacht naar de Vlaamse Ombudsdienst.