Het verhaal van

Myriam, consultatiebureau-arts en evaluerend arts: “Het voelt goed als je hulp kan bieden door de zorgtoeslag toe te kennen"

Myriam werkt als ‘combi-arts’ voor Opgroeien. Ze werkt in het consultatiebureau en combineert dat met haar werk als evaluerend arts voor de zorgtoeslag.

Je combineert een job als arts in het consultatiebureau met evaluaties voor de zorgtoeslag. Hoe ben je daarin gerold?

Focus arts Myriam Uttenhove

“Ik was, lang geleden (knipoogt), enkele jaren huisarts. Dat combineerde ik af en toe met een vervanging in een consultatiebureau. Zo kreeg ik de smaak voor de ontwikkeling van jonge kinderen te pakken. Daarom volgde ik de opleiding Jeugdgezondheidszorg en besliste ik om te stoppen als huisarts en enkel nog te werken als jeugdarts. Ik combineerde zittingen in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en het consultatiebureau. Dat deed ik heel graag, maar ik miste toch het luikje ‘pathologie’.”

“Nadien werkte ik enkele jaren als arts om evaluaties te doen voor de toenmalige verhoogde kinderbijslag bij de FOD Sociale Zekerheid. Ik leerde ontzettend veel bij over allerlei syndromen, ziekten en stoornissen. Een meerwaarde voor een arts want het verruimt je blik.”

“Ik deed die combinatie jarenlang met veel plezier. In 2018 kon ik aan de slag in het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen in het UZ Gent, waar we diagnostisch onderzoek doen bij kinderen met een (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis. Die kans kreeg ik onder meer dankzij mijn jarenlange ervaring als evaluerend arts.” 

In mijn huidige job komt alles samen: ik werk als jeugdarts in het CLB en het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen en voor Opgroeien als evaluerend arts voor het team Zorgtoeslagevaluatie (Zoë). Ik doe ook een drietal consulten per maand in een consultatiebureau.”

“In mijn huidige job komt alles samen”
Focus arts Myriam Uttenhove
Myriam, consultatiebureau-arts en evaluerend arts

Wat zijn voor jou de grote voordelen aan deze combinatie?

“Ik volg de ontwikkeling op van baby’s, peuters en jonge kinderen in het consultatiebureau of bij het CLB. Daarnaast zie ik ook kinderen die zich anders ontwikkelen of een diagnose hebben. Die kinderen krijgen meestal therapie. Zo leer je veel bij over ontwikkelingsstoornissen of andere problematieken. Dat is heel waardevol als je kinderen opvolgt. Je leert via de talloze verslagen ook therapeuten kennen en diensten kennen. Je netwerk wordt dus ruimer.”  

Zijn er ook nadelen aan verbonden?

“Ooit solliciteerde ik in een CLB in de regio waar ik ook als evaluerend arts werkte. Ik kwam in aanmerking voor de job op voorwaarde dat ik stopte als evaluerend arts, vanuit de redenering dat ik niet de ene keer een kind kon zien in het CLB, en even later als evaluerend arts. Ik heb de job geweigerd. Ik werk nu in een CLB in een heel andere regio, zodat ik nooit kinderen evalueer die ik al ken vanuit het CLB.”  

“Heel uitzonderlijk zie ik wel eens een kind dat ik ken van in het consultatiebureau, maar dat vind ik eerder een voordeel omdat je de voorgeschiedenis al kent.”  

Waar kijk je zelf soms nog van op tijdens je werk?

“De schrijnende situaties waarin sommige kinderen opgroeien, raken me. Ook al werk ik nu hoofdzakelijk dossiers af op basis van documenten, toch kan je je via de verslagen en de vragenlijsten een beeld vormen van sommige precaire situaties. Het voelt goed wanneer je beseft dat je toch een klein beetje hulp kan bieden door de zorgtoeslag toe te kennen.


"Soms kan het ook fijn zijn om kwetsbare gezinnen verder te helpen, wanneer ze niet goed weten welke documenten ze nodig hebben. Met een heldere uitleg of een kort telefoontje kan je op dat moment al écht het verschil maken. De dankbaarheid die je dan krijgt is erg groot."

“Met een heldere uitleg of een kort telefoontje kan je soms al écht het verschil maken”
Focus arts Myriam Uttenhove
Myriam, consultatiebureau-arts en evaluerend arts

Zou je andere artsen aanraden om ook meer in te zetten op deze combinatie?

“Zeker. De ervaring die je opdoet over de ontwikkeling van kinderen is heel waardevol. Hou er wel rekening mee dat je je even moet inwerken en inlezen over ontwikkelingsstoornissen waar je als (huis)arts misschien minder ervaring mee hebt, zoals DCD, dysfasie, verbale ontwikkelingsdyspraxie, ASS, ADHD en leerstoornissen. Je leert ook bij over het onderwijslandschap met de verschillende types buitengewoon onderwijs, het Leersteundecreet - de opvolger van het M-decreet - en over allerlei therapeutische mogelijkheden. Heel boeiend!” 

Heb je nog een gouden raad voor collega’s die deze combinatie ook overwegen?

“Volg de opleiding Jeugdgezondheidszorg, daarin komen al die thema’s sowieso uitgebreid aan bod. Maar ook zonder die opleiding kan je uiteraard aan de slag als je wat zelfstudie wil doen en de opleiding volgt die Opgroeien organiseert.”

Gerelateerde vacatures
Kom jij ook werken bij ons?
Andere verhalen
Kom je ook werken bij ons?
Wij zijn op zoek naar 41 nieuwe collega's! Bekijk alle vacatures.