Het verhaal van

Jonas, consulent: “We zoeken samen met een jongere en het gezin naar oplossingen"

Consulent Jonas neemt je mee op pad doorheen zijn werkweek bij het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) Brussel/Halle-Vilvoorde.

Maandag: nieuwe aanmelding

Op maandag ontvangt Jonas een nieuwe aanmelding van zijn teamverantwoordelijke Nele. “Bij onze dienst melden partners zoals het parket, CLB, Kind en Gezin, psychologen, ziekenhuizen ... aan wanneer ze zich zorgen maken over de opvoedingssituatie van kinderen en jongeren en wanneer ze het gevoel hebben dat vrijwillige samenwerking moeilijk loopt", zegt Jonas.

“Zo kreeg ik vandaag een aanmelding vanuit het Openbaar Ministerie (of parket) over een gezin met een drugproblematiek en een jongere die niet meer op school raakt. Ik nodig het gezin uit voor een eerste gesprek op onze dienst. De komende 3 maanden onderzoek ik of we ons als overheidsdienst zorgen moeten maken over de jongere en moeten tussenkomen bij de hulpverlening. We zoeken - indien nodig - samen met de jongere en de ouders naar oplossingen. Bemiddelend, want onze dienst is vrijwillig, maar niet vrijblijvend."

Jonas, consulent bij ondersteuningscentrum jeugdzorg Brussel Halle Vilvoorde bij Opgroeien zit op de trappen van het Herman Teirlinckgebouw

Onze werking

“De werking van het ondersteuningscentrum jeugdzorg is vaak complex om uit te leggen aan onze jongeren en gezinnen. Gelukkig hebben we de brochure Jij en het ondersteuningscentrum jeugdzorg, die we tijdens een eerste gesprek overhandigen aan hen en die bovendien in meerdere talen beschikbaar is. Ik zeg vaak tegen 'mijn jongeren': literatuur voor het slapengaan", vertelt Jonas al lachend.

Dinsdag: teambeslissing

“Als consulent ga je vaak alleen op gesprek bij gezinnen. Maar beslissingen nemen we niet alleen, die nemen we in gedeelde besluitvorming samen met collega's. Op dinsdag hebben we tweewekelijks een teamvergadering en wekelijks de casusbespreking", zegt Jonas.

“Het team maakt dat het werk draaglijk blijft. De collega's zijn echt vrienden geworden, waarmee ook buiten het werk wordt afgesproken. Mijn collega's zijn dus goud waard!"

"Naast ons eigen team kunnen we als consulent ook een beroep doen op de collega's van de regionale staf, voor multidisciplinaire ondersteuning. Zij zijn er om de consulenten te ondersteunen en verdiepen zich in een aantal thema's. Zo besprak ik vandaag met Stéphanie een situatie van een jongere waarbij ik even vastliep. Zij is regionaal staflid en dacht met mij mee na over welke stappen ik verder kan zetten."

Woensdag: permanentie

Consulent OCJ Jonas werkt aan zijn computer, videobellen met koptelefoon

“Als consulent heb je ook permanenties, waarbij gezinnen en hulpverleners je kunnen bereiken. Meertalige kennis (Frans, Engels ...) is in onze regio een must", vertelt Jonas. “Zo had ik zonet bijvoorbeeld een mama aan de lijn die me de vroeg wanneer de contextbegeleiding zou kunnen opstarten. Helaas blijven we worstelen met enorm lange wachtlijsten binnen de jeugdzorg, waardoor dat nog niet voor de eerstkomende maanden zal zijn ..."

"Gelukkig is consulent zijn ook creatief zijn en proberen we samen met de gezinnen en de betrokken hulpverleners altijd te zoeken hoe we toch minimaal kunnen helpen, ondanks alle struikelblokken en hindernissen. Daar doen we deze job toch voor."

“Samen met de gezinnen en de betrokken hulpverleners gaan we altijd op zoek naar hoe we toch minimaal kunnen helpen, ondanks alle struikelblokken en hindernissen”
Jonas, consulent bij ondersteuningscentrum jeugdzorg Brussel Halle Vilvoorde bij Opgroeien zit op de trappen van het Herman Teirlinckgebouw
Jonas, consulent ondersteuningscentrum jeugdzorg Brussel/Halle-Vilvoorde

Huisbezoek

“21.30 uur. Ik ben net thuis van een avondhuisbezoek bij een jongere en de ouders. Wie zegt er dat ambtenaren enkel van 9-to-5 werken? Als consulent ben je geregeld op de baan. Onderweg naar gezinnen en voorzieningen ... zelfs tot in de latere uurtjes."

"Consulenten maken gebruik van de methode Signs of Safety (SOS) en krijgen daar heel wat training in. Zo kunnen we gerichter inschatten of het kind thuis veilig is, wat er nodig is om de veiligheid te verbeteren enzovoort. Door aan te slag te gaan met wat het gezin al zelf inziet, kom je vaak al een heel eind verder."

"Met de 3 huizen liet ik het kind visueel nadenken en benoemen wat er thuis goed loopt, wat minder goed en wat het graag anders zou zien. Er zijn ook andere tools die we gebruiken: emotiekaarten, visueel onze werking in beeld brengen (words & pictures), de wondervraag stellen ... Het is wat zoeken naar wat werkt bij welk gezin en bij welk kind, maar al doende leer je het wel."

“Wie zegt er dat ambtenaren enkel van 9-to-5 werken? Als consulent ben je geregeld op de baan. Onderweg naar gezinnen en voorzieningen ... zelfs tot in de latere uurtjes”
Jonas, consulent bij ondersteuningscentrum jeugdzorg Brussel Halle Vilvoorde bij Opgroeien zit op de trappen van het Herman Teirlinckgebouw
Jonas, consulent ondersteuningscentrum jeugdzorg Brussel/Halle-Vilvoorde

Donderdag: shout-out naar alle partners

Consulent Jonas schudt de hand van leefgroepbegeleider Jens, partnerschap in de jeugdhulp

Als consulent werkt je niet tijdens weekends en op feestdagen. “Maar de jeugdhulp, die slaapt nooit", vertelt Jonas.

Gelukkig zijn er partners zoals crisisdiensten en leefgroepbegeleiders. Zoals Jens, begeleider in leefgroep 2 van Huize Terloo in Bellingen. Bedankt aan alle weekend- en feestdagwerkers die zich voor de kwetsbare kinderen en jongeren inzetten!"

Vrijdag: engagementsgesprek

Je probeert op zoek te gaan naar oplossingen, samen met de jongeren en gezinnen als consulent bij het OCJ. “Soms gebeurt het dat we ons zorgen maken, maar dat de jongeren en/of hun ouders die zorg niet delen en niet akkoord gaan met ons hulpvoorstel", zegt Jonas. “Dan nodigen we de jongere en ouders uit voor een engagementsgesprek, waar we nog trachten om de situatie bij ons op te blijven volgen, mits duidelijke afspraken."

"Zo vond vandaag een engagementsgesprek plaats met een van de jongeren en mijn teamverantwoordelijke Nele, maar het gezin ging niet akkoord. We melden de situatie dan aan bij het Openbaar Ministerie, dat een jeugdrechter vordert. Onze collega's van de sociale dienst van de jeugdrechtbank (SDJ) nemen de situatie dan over. Het blijft als consulent toch altijd balen wanneer je moet doorsturen naar een jeugdrechter."

Thuiswerk

Werklaptop consulent OCJ Jonas, administratiewerk in de tuin

Consulent zijn is ook regelmatig administratie uitvoeren. Van de dossiers beheren in Domino (dossier minderjarigen opvolgingssysteem) tot aanmelden voor begeleidingen tot het beantwoorden van mails van gezinnen en hulpverleners.

"Handig wanneer je dat van thuis kan doen, zeker op een zonnige dag", besluit Jonas.

Wat doet het ondersteuningscentrum jeugdzorg?

Het OCJ onderzoekt of het in verontrustende leefsituaties nodig is om hulp op te starten of verder te zetten. Daarnaast geeft het OCJ consulten aan hulpverleners die met verontrusting worden geconfronteerd. Ze helpen de blik van de hulpverlener verruimen om een volgende stap in het hulpverleningsproces te zetten. Als er geen akkoord meer is tussen het OCJ en het gezin, verwijst het OCJ door naar het parket. Dat beslist over een verdere doorverwijzing naar de jeugdrechtbank.

We spreken over verontrusting als de ontwikkelingskansen van een minderjarige bedreigd zijn en/of de (psychische, fysieke of seksuele) integriteit is aangetast.

Andere verhalen
Kom je ook werken bij ons?
Wij zijn op zoek naar 23 nieuwe collega's! Bekijk alle vacatures.