Partnerschap

Het project ‘Veilig en omringd opgroeien van in de buik’ is bedoeld voor alle hulp- en dienstverleners die betrokken zijn bij zwangere vrouwen. Het gaat onder meer om samenwerkingspartners van het project Zorggarantie voor het jonge kind (werf 2), perinatale netwerken, ziekenhuizen, vroedvrouwen, gynaecologen, geestelijke gezondheidszorg, Sociaal Huis …
  • Met een oplossingsgerichte houding probeert Opgroeien een partnerschap uit te werken met jou als professional, de ouders, hun netwerk en andere professionele partners rond het ongeboren kind.  
  • We zetten een traject op waarbij de krachten worden gebundeld. Er worden duidelijke afspraken en planningen opgemaakt. Hierdoor kan het kind een veilige start maken en krijgt het ook goede ontwikkelingskansen op langere termijn binnen zijn eigen netwerk. 
  • Is er onvoldoende bereidheid tot samenwerking en is de verontrusting heel groot? Dan zijn we duidelijk over welke stappen er gezet zullen worden bij de geboorte. Een ondersteuningscentrum jeugdzorg kan pas naar het Parket doorverwijzen als het kind geboren is.