Over het project

Opgroeien probeert bij een onveilige situatie zoveel mogelijk een ingrijpende uithuisplaatsing van kinderen en jongeren te vermijden. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk, al van voor de geboorte, krachten en expertise te bundelen rond het omgaan met verontrustende situaties.

Dankzij het project ‘Veilig en omringd opgroeien van in de buik’ kan je als professional al van tijdens de zwangerschap een partnerschap aangaan met Opgroeien (Kind en Gezin en de ondersteuningscentra jeugdzorg Limburg). Zo kunnen het gezin en hun netwerk begeleid worden, met het doel om de baby veilig te laten ontwikkelen en omringd te laten opgroeien in zijn eigen omgeving.  

  • Het project 'Veilig en omringd opgroeien van in de buik' duurt 1 jaar en focust eerst op de regio Limburg. Het is de bedoeling om op termijn het project uit te breiden naar andere regio’s in Vlaanderen. 
  • Het project wordt met onderzoeksvragen op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en bijgestuurd door een Vlaamse stuurgroep.  

Uit: Naar een geïntegreerd beleid voor de eerste 1000 dagen van een kind

De eerste 1000 dagen van een kind, vanaf de conceptie tot 2 jaar, ontwikkelen de organen en de hersenen zich in snel tempo. Dat maakt het zich ontwikkelende lichaam en brein ook zeer kwetsbaar. Stress, alcohol, drugs, huishoudelijk geweld, verwaarlozing en kindermisbruik, contacten met zware metalen, tekort aan voedingsstoffen, huisvestingsproblemen, psychische problemen, sociale isolatie, onvoldoende regulerende zorg(figuren) e.d. kunnen de ontwikkeling beïnvloeden. Als in deze fase de ontwikkeling goed loopt, dan heeft het kind daar voor de rest van zijn of haar leven baat bij. Tekorten in deze vroege ontwikkeling kunnen op latere leeftijd ingehaald worden, maar dit inhaalproces verloopt doorgaans moeilijker. 

Investeren in kwalitatieve opvolging tijdens de eerste 1000 dagen komt niet alleen de ouder ten goede maar ook het (ongeboren) kind. De kans op een goede start krijg je maar één keer. Het is een gezamenlijke doelstelling van (aanstaande) ouders en zorgaanbieders om die kans zo groot mogelijk te maken. Een vroege, preventieve zorg en ondersteuning kan later leed en dure zorg voorkomen.