Project

Ondersteuning Oekraïners op de vlucht

Vanuit de missie van Opgroeien om kansrijk opgroeien voor alle kinderen en jongeren te realiseren, spreekt het voor zich dat Opgroeien zich mee engageert voor de Oekraïners die op de vlucht zijn.
Ga snel naar...
 • Opgroeien ondersteunt Oekraïners binnen de contouren en beslissingen van de Vlaamse Regering en in doorgedreven samenwerking met zijn partners.
 • Voor Opgroeien ligt de focus op gezinnen met jonge kinderen, zwangere vrouwen en niet-begeleide minderjarigen. Lees meer in de brief die Opgroeien op 17 maart 2022 verstuurde naar de lokale besturen, diensten voor preventieve gezinsondersteuning, jeugdhulpvoorzieningen en diensten voor pleegzorg.
 • Ook de sector kinderopvang wordt geïnformeerd over mogelijke opvang van kinderen die uit Oekraïne zijn gevlucht: Oekraïne nieuwsbrief kinderopvang 2022-04-07

Ondersteuning jonge kinderen en zwangere vrouwen

Moeder in close-up die haar baby een kus op de wang geeft. De baby kijkt naar de camera.

Opgroeien sluit zich aan bij de lokale netwerken die instaan voor het lokale opvangbeleid: het OCMW, de lokale besturen en de Huizen van het Kind. Gezinnen met (jonge) kinderen en zwangere vrouwen kunnen doorverwezen worden naar de lokale teams van Kind en Gezin.

 • Lokale besturen kunnen contact opnemen met de intersectorale medewerkers van Opgroeien, Kind en Gezin. 
 • Ook de sector kinderopvang wordt geïnformeerd over mogelijke opvang van kinderen die uit Oekraïne zijn gevlucht.
Vind de intersectorale medewerker voor je gemeente

Ondersteuning jonge gezinnen

Jonge moeder draagt baby op haar arm en lacht

Voor de ondersteuning en de begeleiding van Oekraïense gezinnen verwijst Opgroeien naar de Huizen van het Kind, de lokale teams en de samenwerkingsverbanden ‘Eén gezin – één plan’.

 • Bieden laagdrempelige ondersteuning die, indien nodig, de brug naar gespecialiseerde hulpverlening kan leggen.  
 • Werken op alle levensdomeinen en beschikken over een eerstelijnspsychologische functie.
Eén gezin – één plan

Ondersteuning niet-begeleide minderjarigen

Jongen zit op een bank met een rode rugzak naast hem

Opgroeien ondersteunt het opvangbeleid voor niet-begeleide minderjarigen.

 • Pleegzorg staat centraal: niet-begeleide minderjarigen worden quasi onmiddellijk na aankomst in Vlaanderen met intensieve ondersteuning in een pleeggezin opgevangen.
 • Op vlak van geestelijke gezondheidszorg versterken we vzw Solentra die een jarenlange expertise opbouwde in de begeleiding van niet-begeleide minderjarigen.
Pleegzorg Vlaanderen

Communicatie en tools

Om de communicatie met kinderen, jongeren en ouders in goede banen te leiden, kan je volgende tools raadplegen:

Tools Opgroeien, Kind en Gezin

 • De brochure over de dienstverlening Kind en Gezin is beschikbaar in het Nederlands en het Oekraïens.  
 • Meer vertalingen over vaccinaties o.a. in het Oekraïens, Pools, Duits ... vind je op de website van Kind en Gezin.
 • De Kind in Beeld-brochures. In een Kind in Beeld gebruiken we een minimum aan taal om boodschappen toegankelijk te maken tijdens gesprekken waar taal een drempel kan zijn. Deze publicaties ondersteunen het gesprek tussen de ouder en de dienstverlener.

Tools partners en andere

Pictokaart om de communicatie met Oekraïense kinderen en jongeren te vergemakkelijken

Contact

Opgroeien engageert zich voor Oekraïners die op de vlucht zijn, met focus op gezinnen met jonge kinderen, zwangere vrouwen en niet-begeleide minderjarigen. We doen dit samen met onze partners binnen een gecoördineerde Vlaamse aanpak.

Ondersteuning jonge kinderen, zwangere vrouwen en gezinnen

Ondersteuning niet-begeleide minderjarigen

Andere projecten