Kindvriendelijke gemeente Pelt brengt aanbod zo dicht mogelijk naar woonkernen

Gemeente Pelt kiest er resoluut voor om het BOA-aanbod zo dicht mogelijk naar de woonkernen te brengen. Om ervoor te zorgen dat elk kind de weg vindt naar het aanbod werken ze samen met een externe organisatie, hebben ze aandacht voor on- en offline communicatie en trekken ze de regeling rond sociaal tarief door naar alle BOA-activiteiten.

Gemeente Pelt werkte in het verleden samen met Inzet vzw, een organisatie die de sociale economie wil stimuleren. Zij gaven tips om de activiteiten beter af te stemmen op kwetsbare gezinnen, onder meer ook door begeleiders uit die doelgroep mee in te schakelen.

Het aanbod is niet enkel digitaal beschikbaar. Ieder kind krijgt een krantje mee in de boekentas waar het hele aanbod voor kinderen in Pelt in terug te vinden is. En door het aanbod dicht bij de woonkernen te houden, wordt ook de fysieke drempel kleiner. 

Tenslotte werd de regeling rond het sociaal tarief van de IBO doorgetrokken naar alle activiteiten die de gemeente aanbiedt. Via onder meer de Uitpas, die voor iedereen toegankelijk is. 

Schepen van welzijn, gezin en kinderen Ann Van Dorpe legt uit hoe zij in Pelt met BOA aan de slag zijn gegaan.

Pelt is een uitgestrekte, groene gemeente. Is dat bepalend voor het BOA-beleid?

"Jazeker. Pelt, een fusie van het vroegere Neer- en Overpelt, bestaat uit 2 centra en 9 dorpen. We kiezen er resoluut voor om het aanbod zo dicht mogelijk naar die woonkernen te brengen. ‘Decentraliseren’ dus, om het met een moeilijke term uit te drukken. We baseren ons op het idee van de ‘Brede school’." 

"In zo goed als elk woonkern is er een IBO-locatie. Daaraan koppelen we zoveel mogelijk andere activiteiten als muziek- en tekenschool en sport. Op voorwaarde wel dat die op wandelafstand van het IBO zijn. Busvervoer willen we vermijden. We hebben bovendien een mobiel team van vier begeleidsters die op verschillende locaties, onder de naam ‘Kidstime’, minstens één keer per week een activiteit organiseren naast de reguliere IBO-werking. Ook in de vakanties proberen we aanwezig te zijn in de woonkernen met bijvoorbeeld een mobiel skateparcours, voetbalkooien of kennismakingsdagen van de speelpleinwerking."

Hoe vonden jullie de nodige infrastructuur om dit waar te maken?

"We kiezen zo veel mogelijk voor gedeelde infrastructuur. Het IBO deelt bijvoorbeeld locaties met de scholen of met de jeugdbeweging. Dit vroeg aanvankelijk wat tijd en overtuigingskracht, maar op de meeste plaatsen is er intussen een vertrouwensband gegroeid nadat er duidelijke afspraken werden gemaakt."  

Zijn jullie nog op andere knelpunten gestoten?

"Toch wel. Een ander probleem zijn de uren van de begeleiders in de opvang. Tijdens het schooljaar is dat niet meer dan een halftijdse job. We hebben daarom begeleiders extra opdrachten gegeven. ze krijgen uren om extra activiteiten voor te bereiden en aan te bieden aan de kinderen.  Het is een beetje een droom om hen ook tijdens de schooluren in de school te kunnen inschakelen, als extra handen. Voordeel is dat ze dan ook een nog betere band met de kinderen kunnen opbouwen. Verenigingen met activiteiten voor kinderen werken vaak met vrijwilligers. Ook dat kan een knelpunt zijn wanneer we hun aanbod nog meer naar de opvang toe willen brengen. Zullen er genoeg vrijwilligers zijn om dit waar te maken?"

“Door het aanbod dicht bij de woonkernen te houden, verkleinen we de fysieke drempel.”
Avatar Opgroeien medewerker
Ann Van Dorpe, Schepen van welzijn in Pelt

Hoe zorgen jullie ervoor dat ieder kind de weg vindt naar het aanbod?

"We werkten in het verleden samen met Inzet vzw, een organisatie die de sociale economie wil stimuleren. Zij gaven tips om de activiteiten beter af te stemmen op kwetsbare gezinnen, onder meer ook door begeleiders uit die doelgroep mee in te schakelen."

"We zorgen er verder voor dat het aanbod niet enkel digitaal beschikbaar is. Ieder kind krijgt een krantje mee in de boekentas waar het hele aanbod voor kinderen in onze gemeente in terug te vinden is. En door het aanbod dicht bij de woonkernen te houden, verkleinen we ook de fysieke drempel."

"Tenslotte hebben we  de regeling rond het sociaal tarief van de IBO doorgetrokken naar alle activiteiten die de gemeente aanbiedt. Via onder meer de Uitpas wordt dit voor iedereen toegankelijk." 

"We hebben in onze gemeente een basisschool voor buitengewoon onderwijs. Deze kinderen zijn welkom in de opvang en op alle activiteiten van de gemeente."

Jullie kregen het label ‘Kindvriendelijke gemeente’. Wat hebben jullie daarvoor moeten doen?

"Het was een intensief traject waar we twee jaar aan gewerkt hebben. We hebben sterk ingezet op participatie van kinderen en jongeren. Zij gaven aan dat ze ruimte en psychisch welbevinden belangrijk vinden. We werkten daarvoor, samen met  Bataljong, een actieplan uit."

“Goed opgeleid en begeleid personeel is de sleutel tot een kwaliteitsvol aanbod!”
Avatar Opgroeien medewerker
Ann Van Dorpe, Schepen van welzijn in Pelt

Wat zijn jullie verdere plannen of dromen?

"We willen de link met de buurt verder versterken. Zo zouden de kinderen samen activiteiten kunnen doen met de mensen van de volkstuintjes of het rusthuis. En zoals gezegd zou het mooi zijn mochten verenigingen hun werking in de opvang kunnen komen voorstellen. Zo maken we het aanbod in de opvang meer divers en maken we dat aanbod meer bekend. Onbekend is tenslotte onbemind (lacht)."

"Er zijn ook concrete plannen om rond taalverwerving te werken. Taalkampen moeten taalarme kinderen ze nodige taalvoorsprong geven. Ook in de opvang zullen we hierrond werken."

"Tenslotte willen we de coaching in de opvang verder versterken. Goed opgeleid en begeleid personeel is de sleutel tot een kwaliteitsvol aanbod!"

Thema's

Communicatie
Toegankelijkheid

Populaire onderwerpen

Financieel
Mobiliteit en bereikbaarheid

Aantal inwoners

10.000 –50.000 inwoners
Gerelateerde praktijkvoorbeelden