Inspiratiekader

Het inspiratiekader is een hulpmiddel voor lokale besturen en BOA-partners om te reflecteren over je lokaal BOA-beleid. Zo krijg je inspiratie om de kwaliteit van het lokale BOA-beleid, de samenwerking en het hele BOA-aanbod naar een hoger niveau te tillen.

In deze 6 thema's vind je allerlei praktische tools om lokaal mee aan de slag te gaan, zoals reflectievragen, methodieken en inspirerende voorbeelden.

Ga snel naar...

Samenwerking en groei van het BOA-aanbod

Kinderen staan in een kring met handen op elkaar

Een gezamenlijke visie is de ideale motor om samen je BOA-aanbod toegankelijker, rijker en kwaliteitsvol te maken. 

Meer over samenwerking en groei

Inspraak van kinderen en gezinnen

Groep kinderen staat op een rij en roept met de handen voor de mond

Inzetten op inspraak en participatie geeft je inzichten in de noden van gezinnen en kinderen. Betrek ouders, opvoedingsverantwoordelijken én kinderen daarom bij heel het BOA-verhaal. 

Meer over inspraak en participatie

Kwaliteit van het geïntegreerd aanbod

Man en kind steken duimen omhoog, kind houdt basketbal vast

Elke gemeente of stad heeft een uniek aanbod van opvang en activiteiten. Elk gezin maakt een eigen combinatie uit het aanbod. Hoe zorg je voor een kwaliteitsvol geheel?

Meer over kwaliteit

Toegankelijkheid

Kind met syndroom van down speelt in de kinderopvang

Elk kind heeft recht op een fijne vrije tijd. Hoe zorg je ervoor dat alle kinderen kunnen participeren én zich welkom voelen in het BOA-aanbod?

Meer over toegankelijkheid

Communicatie

Gezin kijkt samen naar de tablet

Inzetten op heldere communicatie zorgt ervoor dat gezinnen de weg vinden naar je BOA-aanbod, dat organisaties geprikkeld worden om mee te werken, dat je BOA-verhaal een herkenbaar gezicht krijgt, ... 

Meer over communicatie

Monitoring en evaluatie

Kind en ouder kijken naar een blad met 3 smileys

Monitoren en evalueren is een continu proces. Door je doelstellingen rond BOA te analyseren en te evalueren, komt je samen tot verbetering. 

Meer over monitoring en evaluatie

Laat je inspireren door diverse praktijkvoorbeelden

Lees tal van inspirerende praktijkvoorbeelden uit verschillende steden en gemeenten. Je vindt er nuttige tips om je lokale BOA-verhaal invulling te geven.

Deel je inspirerende praktijk

De lokale uitvoering van het BOA-decreet is in volle ontwikkeling. Daarom zetten we in om interessante praktijken en lessen zoveel mogelijk met elkaar te delen. Heb je zelf voorbeelden of suggesties? Laat het ons weten!

Dit inspiratiekader is het resultaat van een co-creatie met talrijke partners uit de sector welzijn, onderwijs, steden en gemeenten, cultuur, jeugd, sport, gezinnen en kinderen. Vanuit de Vlaamse overheid zorgt Opgroeien voor de verwerking en de publicatie van dit inspiratiekader.