Wat zijn de doelstellingen en ambities van BOA?

Ga snel naar...

Wat willen we met het decreet BOA bereiken?

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) voor álle kinderen en gezinnen. Dat wil zeggen dat alle lokale spelers (Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Jeugd en Sport …) zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit. Het decreet heeft drie doelstellingen:

  • We geven kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen, maar ook keuzevrijheid en recht op rust.
  • We bieden ouders de mogelijkheid om werk, opleiding en gezin vlot te combineren.
  • We creëren een aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Het draagt op die manier bij tot een harmonieuze samenleving.

Kinderen krijgen meer kansen om zich te amuseren én hun talenten te ontwikkelen. Lees het interview met Katrien Schryvers, een van de auteurs van het decreet, over het belang van BOA.

We vinden de stem en de blik van kinderen erg belangrijk. In dit korte filmpje zie je wat het decreet kan betekenen voor de 6-jarige Noah en zijn vrienden.

Hoe wordt die ambitie realiteit?

De geleidelijke uitrol van het BOA-decreet ging in 2021 van start. De overgangstermijn tot 2025 geeft de nodige tijd om een lokaal BOA-beleid uit te tekenen. Deze handige tijdlijn toont wanneer we welke stap zetten om het decreet te realiseren en wat er dan kan of moet gebeuren. 

Het lokaal bestuur neemt de regie op en tekent een lokaal beleid uit rond buitenschoolse opvang en activiteiten. Dit wordt op termijn uitgewerkt in de meerjarenplanning. Het lokaal bestuur beslist over de besteding van de beschikbare financiële, personele en infrastructurele middelen.  

Het lokaal bestuur werkt hiervoor nauw samen met partners, in een lokaal samenwerkingsverband. Dat kan bestaan uit verschillende lokale spelers: buitenschoolse (kleuter)opvang, onderwijs, cultuur, jeugd, sport, ouders, kinderen ... Zo komt elke gemeente tot een gedragen visie.  

Samen met het lokaal samenwerkingsverband geeft het lokaal bestuur de doelstellingen een lokale invulling: 

  • Welke noden en interesses hebben de kinderen en gezinnen in onze gemeente of stad?
  • Welk aanbod van BOA is er al? 
  • Wanneer en waar is er bijkomend aanbod nodig? Hoe moet dat aanbod eruit zien? 
  • Welke acties gaan we hiervoor ondernemen? Waar kunnen interessante samenwerkingen ontstaan? 

Het decreet vraagt bijzondere aandacht voor kleuteropvang, kwetsbare gezinnen, kinderen met een specifieke zorgbehoefte en het multifunctioneel gebruik van infrastructuur.  

Op 1 januari 2026 eindigt de overgangstermijn en gaan de lokale besturen met hun partners effectief aan de slag.  

“Kinderen en ouders moeten vaak kiezen voor ofwel opvang, of een activiteit. Dit decreet wil lokale besturen, vrijetijdsactoren en kinderopvang stimuleren om samen te werken zodat ouders en kinderen meer kunnen kiezen. ”
Avatar Opgroeien medewerker
Katrien Schryvers, mede-auteur van het BOA-decreet

Hoe kwam het decreet tot stand?

In 2013 werd het startschot gegeven voor de Staten Generaal rond Opvang en Vrije tijd van Schoolkinderen. Naar aanleiding daarvan, maakte de Vlaamse regering een conceptnota die als basis diende voor het decreet.

“Het is de bedoeling dat het lokale bestuur en het samenwerkingsverband een deel van de dagelijkse puzzel legt, in plaats van de ouders.”

BOA regelgeving

Het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten
Lokale besturen en lokaal samenwerkingsverband
Organisatoren van kleuteropvang
Ondersteuning kinderopvang
Je infrastructuur delen

Heb je bouw- of verbouwplannen voor je opvang en denk je eraan om je infrastructuur te delen met andere welzijns- of gezondheidsorganisaties, tijdens of na de openingsuren? Mocht je daarbij botsten op infrastructuurregelgeving die dit bemoeilijkt of verhindert, dan kan je een aanvraag tot afwijking van de infrastructuurregelgeving indienen bij de Commissie Multifunctionele Infrastructuur.

Wil je je infrastructuur delen met een school? Dan kan je terecht bij het Forum 'Multifunctionele Infrastructuur Zorg-Onderwijs'. Dit Forum denkt klantgericht mee te na en reikt oplossingen aan voor vragen en problemen bij het delen van zorg- en onderwijsinfrastructuur.

Meer info op de website van VIPA.